Byråd kræver mink-beslutning inden jul

Byrådet i Viborg Kommune har besluttet at sende brev om nedgravede mink i Kølvrå til to ministre med krav om hurtig beslutning

22. december 2020, 19:50
Politikerne i Viborg Kommunes byråd kræver i et brev til to ministre, at opgravningen af mink i Kølvrå starter umiddelbart efter nytår. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

MINK Onsdag besluttede politikerne på byrådsmødet i Viborg at sende et fælles brev til miljøminister Lea Wermelin (S) og fødevareminister Rasmus Prehn (S) med krav om en snarlig opgravning af de 5000 tons mink ved Herningvej i Kølvrå.

- Det er vores opfattelse, at der snarest - og gerne inden jul - er brug for en endelig beslutning om opgravningen og en effektuering af opgravningen umiddelbart efter nytår. Samtidig bør der forberedes de nødvendige afværgeforanstaltninger for at reducere risikoen for forurening af området, skriver byrådet til de to ministre.

I starten af november besluttede staten, at alle mink i Danmark skulle aflives af hensyn til smittefaren. En del af den løsning, som blev valgt fra statens side, var at nedgrave en del af de døde dyr. Det gik stærkt. Også for stærkt, mener lokalpolitikerne, der ikke var orienteret.

- Alle er i dag klar over, at det gik for stærkt og konsekvenserne heraf er tydelige, skriver politikerne i brevet, der er underskrevet af borgmester Ulrik Wilbek (V) og kommunaldirektør Lasse Jacobsen.

Udfordringen i forhold til nedgravningen ved Kølvrå er, ifølge politikerne, dels forureningen af det øvre grundvand og dels risikoen for forurening af vandløb. De henviser til en rapport fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og De Nationale Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland (GEUS), der bekræfter forureningsrisikoen.

Rapporten beskriver, at »saftafgivelsen« allerede er i gang og vil ske inden for få måneder fra nedgravningen. Den beskriver også, at »saften« er fyldt med næringsstoffer og miljøfremmede stoffer i ikke afklarede mængder, og at den vil trænge nedad i grundvandet. Dermed bliver forureningen sværere at fjerne dag for dag.

- Hvordan Miljøstyrelsen i beslutningsgrundlaget vedrørende nedgravede mink kan konkludere, at det ikke er et miljømæssigt problem, er for os uforståeligt, skriver byrådet og fortsætter:

- Samtidig beskriver man fra statslig side langsommelige myndighedsprocesser for at godkende håndteringen af opgravningen på trods af, at man må konstatere, at nedgravningen er sket forhastet og i strid med de anbefalinger, som man fra statens side selv har opstillet for nedgravningen. Fødevareminister Rasmus Prehn sagde således i sidste uge, at det kan tage flere måneder før minkene kan graves op, da det først kræver en miljøundersøgelse. For selvom minkene er blevet gravet ned uden en sådan undersøgelse, er det et krav fra EU, at den skal laves, hvis man ønsker at hente de døde dyr op ad jorden igen. En del af Folketingets partier mener, at man skal droppe miljøundersøgelsen. En kommission skal nu undersøge muligheden for, om man kan slippe uden om kravet om en miljøundersøgelse.