Ingers kalender er på gaden for 20. gang

Den lokalhistoriske kalender er i år til salg for 20. gang

11. december 2020, 05:41
1 af 3 Frederiks ser jo helt anderledes ud i dag, end den gjorde i 1907, men man kan alligevel godt genkende Søndergade 7.
2 af 3 Puslingeholdet fra Karup Idrætsforening 1960 har grund til at se glade ud efter at have vundet 10-0 over Kølvrå
3 af 3 Engang kørte kartoffeltyskerne med stude. Her er det køer, Jacob Cramer fra Skansen har spændt for sin arbejdsvogn.

JUL Dengang kalenderen fra arkivet i Karup blev trykt for første gang, var der endnu noget, der hed Karup Kommune. Nu er den for længst nedlagt, men kalenderen udkommer stadig, og i år har den 20 års jubilæum. Det er nu som dengang Inger Merstrand, der finder billeder og skriver teksterne til dem.

I 2001 var det ikke noget problem at finde egnede billeder blandt arkivets mange fotos, og i dag mangler arkivet heller ikke billeder fra Karup og Kølvrå. Derimod er det blevet sværere at finde nye og ukendte billeder fra Frederiks og Skelhøje efter udgivelsen af bøger med mange billeder fra de to byer. Det er dog heldigvis endnu engang lykkedes Inger Merstrand at lave en spændende kalender med billeder fra så godt som alle egnens byområder.

Med de i alt 240 billeder med tilhørende tekster udgør kalenderne et helt opslagsværk om den gamle Karup Kommune. Der er da også flere, som har fået kalenderne indbundet ved den lokale bogbinder, så de nu har dem samlet i 2 flotte og præsentable bind.

12 billeder

De 12 billeder i årets kalender er som sædvanlig fundet på arkivet, og oplysningerne til de ledsagende tekster er også som sædvanlig fundet mange forskellige steder. I gamle dokumenter, aviser, bøger og ikke mindst gennem samtaler med ældre mennesker på egnen. Der er billeder fra Skelhøje, Grønhøj, Kølvrå, Høgild og Skansen samt naturligvis fra Karup og Frederiks. De ældste billeder er to postkort fra Frederiks og Skelhøjes allertidligste år. Dengang, da vejen gennem Frederiks kun var en opkørt grusvej med en rendesten ved siden, og dengang der holdt bremsevogne på togskinnerne i Skelhøje.

Et af billederne viser noget så sjældent som en afholdsloge i Høgild ca. 1910, hvor medlemmerne er stillet op til fotografering i Søren Peter Frandsens gård. På et andet er guldbrudeparret Simon Smed og hans kone foreviget ved deres hjem på Karup Mark få år efter. Det er uden tvivl både første og sidste gang, de to gamle og fattige mennesker er blevet fotograferede. På et luftfoto af Grønhøj Kro ses den i 1951, da der endnu var bissekamre i den gamle lade, som for længst er revet ned. For første gang er der et billede med fra Skansen, hvor en efterkommer af kartoffeltyskerne, Jacob Cramer, er fotograferet foran sin ejendom i 1939 med sine to køer spændt for arbejdsvognen.

Et meget specielt foto viser Åvej 6 under krigen, da et dansk entreprenørfirma, som arbejdede for tyskerne, havde kontor i ejendommen. Senere flyttede flyvepladsledelsen ind. På et andet foto ser man en af Grovelejrens tidligere flygtningebarakker, som en mand fra området har købt og opført på Mosevej mellem Karup og Kølvrå. Der er desuden et billede af ledelsen på Frederiks Skole ved jubilæet i 1983 foran det i dagens anledning renoverede logo af urkokken, og et andet billede fra Frederiks viser klubhuset på Parkalle under opførelse i 1954. Endelig er der også to billeder med mere eller mindre kendte ansigter. Det ene er et fastelavnsfoto fra Børnehuset i Kølvrå og det andet et foto af en flok meget glade Karupdrenge, som netop har vundet 10-0 over Kølvrå Puslingehold i 1960. Det er 12 fine kalenderbilleder med små historier om hver enkelt og også oplysninger, som de færreste kender i forvejen. Hvem vidste f. eks., at der har været en afholdsloge i Høgild, eller at der var »bissekamre« i Grønhøj Kro indtil først i 60’erne? Eller at flyvepladsledelsen under krigen ikke turde sove derude af frygt for overflyvninger af engelske fly. Eller hvorfor der er et område, der hedder Skansen?

Trykning på arkivet

De første 18 år blev kalenderne trykt hos en bogtrykker, men de to sidste år har Kate Nielsen lavet layout, hvorefter trykning eller rettere kopiering og isætning af spiraler har været et fælles projekt for de frivillige på arkivet. Det er gået imponerende hurtigt og betyder, at kalenderne bliver billigere at fremstille, og at de derfor giver et større tilskud til arkivets drift.

I den gamle Karup Kommune blev kalenderen solgt 8 steder, men i dag sælges den kun i brugsen i Karup og Frederiks samt i Skelhøje Købmandsgård. De øvrige salgssteder eksisterer desværre ikke mere.