Indsatsplaner på grundvands-området i høring

Kommunerne udarbejder indsatsplaner for beskyttelse af vores drikkevands-ressourcer. Planerne udarbejdes for de almene vandværker i Viborg Kommune, blandt andre dem i Karup-området

13. december 2020, 05:47
Indsatsplanerne sendes i 12 ugers høring og kan ses på Viborg Kommunes hjemmeside.

DRIKKEVAND I Viborg Kommune hentes alt drikkevand fra grundvand. Over hele landet er der udpeget en række områder, hvor grundvandet skal beskyttes særligt, så man også i fremtiden er sikret rent og godt drikkevand. Områderne kaldes indsatsområder. De udgør de mest sårbare områder inden for områder med særlig drikkevandsinteresse.

Indenfor indsatsområderne skal kommunerne udarbejde indsatsplaner, som skal fastlægge de nødvendige begrænsninger for anvendelsen på jordoverfladen for at beskytte den fremtidige grundvandsressource.

Målet er, at man også ud i fremtiden har rene grundvandsressourcer, der efter en forholdsvis enkel behandling af vandet - fx iltning og filtrering for jern og mangan - kan sendes ud til forbrugerne. Avanceret vandbehandling, hvor der skal fjernes nitrat, miljøfremmede stoffer som fx pesticider, opløsningsmidler, olie m.m., ønskes ikke taget i brug.

Planerne sendes nu i høring.

Forslag til indsatsplaner for beskyttelse af grundvand/drikkevand for Karup-området samt Sparkær, Knudby og Lee Vandværk er i 12 ugers høring til den 15. februar 2021

Målet for indsatsplaner er rent drikkevand også i fremtiden.

Planerne laves i samarbejde med vandværkerne, regionen og landboforeninger, borgerforeninger og andre, der interesserer sig for grundvandet.