Havørredsæson er forbi

28. november 2020, 05:53
Arkivfoto: Nils Lund

FISK Egnsudviklingsprojektet Riverfisher Karup Å oplyser på de sociale medier, at endnu en sæson er forbi og Karup Å og dens havørreder har nu fred frem til 1. marts 2021.

2020 sæsonen blev en sæson, hvor lystfiskeriet i store dele af sæsonen led under Corona-pandemien, og hvor en væsentlig del af det at være lystfisker ved Karup Å - det sociale fællesskab - i lange perioder af sæsonen var udfordret af de restriktioner pandemien medførte.

Lyspunkter var der trods det nok af: Trods en sen opgang af havørreder, blev der fanget tre havørreder på plus 10 kg, med den største på 12,3 kg. Største havørred blev fanget af en juniorfisker og ligeledes kan mere end 80 havørreder på plus 5 kg også nævnes.

Derudover er en lang række fisk genudsat - også fisk i ovennævnte størrelse. Sidst men ikke mindst kan det også nævnes, at fiskene i år var fordelt ud over stort set hele åen. Der blev fanget pænt med fisk på såvel øvre, mellem som nedre Karup Å.

Allerede nu ser man frem til næste år, og håber at alting vil være »mere som det plejer« i 2021.

Indtil da får Karup Ås havørreder fred og ro til at sikre de næste generationer af havørreder.