Miljøstyrelsen vil overvåge minkgrave

Der vil blive holdt godt øje med miljøet omkring minkgravene ved Holstebro og Karup, oplyser Miljøstyrelsen

25. november 2020, 12:27
Miljøstyrelsen mener ikke, at gravene er til fare for drikkevandet. Tre nye tiltag skal sikre, at det ikke påvirker søer, miljø og grundvand. Foto: Miljøstyrelsen.

MINK Den lokale modstand mod minkgravene i Kølvrå er stor, og også politisk er der stor fokus på om de døde mink i minkgranene går ud over det lokale grundvand og drikkevand.

Miljøstyrelsen, oplyser nu i en pressemeddelelse, at man med tre forskellige tiltag vil sikre, at minkgrave på Holstebro Øvelsesplads og Flyvestation Karupved ikke påvirker søer, vandløb og grundvand. Det drejer sig om fysiske tilsyn ved gravene, overvågning af nærliggende søer og vandløb og en forureningsundersøgelse med særlig fokus på grundvand.

Fører tilsyn

Det første tiltag handler om, at Miljøstyrelsens fører tilsyn ved minkgravene, så længe der graves. Det første fysiske tilsyn blev gennemført 17. november. Der er blandt andet fokus på, at gravene har den rigtige dybde, at der bliver udlagt kalk over og under minkene, og at gravene bliver korrekt tildækket.

Det andet tiltag er en ekstraordinær udvidelse af Miljøstyrelsens generelle overvågningsprogram, Novana, for at holde øje med udsivning af forurenende stoffer som kvælstof, fosfor og iltforbrugende organiske stoffer og bakterier fra gravene. Formålet er at undgå påvirkning af søer og vandløb, der kan være følsomme over for udsivning fra gravene.

Det tredje tiltag er en forureningsundersøgelse af grundvandet og en undersøgelse af de forurenende stoffer, der kan strømme fra gravene mod vandløb og søer.

Lægges dræn

Som led i forureningsundersøgelsen vil det også blive beskrevet, hvordan risikoen for forurening kan afværges. Det kan for eksempel være, at der skal lægges dræn ved gravene, så der kan ske rensning af forurenet vand.

Miljøstyrelsen har forud for oprettelsen af gravene gennemført en screening, der sikrer, at de to minkgrave ligger uden for områder med drikkevandsinteresser og beskyttede naturområder, oplyser miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens har desuden foretaget en udvidet risikovurdering af graveområderne og vurderet eventuelle natur- og miljøpåvirkninger i forbindelse med nedgravning af mink, oplyser Miljøstyrelsen.