Alhedestien får asfalt på

Den cirka fem kilometer lange Alhedesti mellem Frederiks og Karup bliver nu forbedret

20. november 2020, 05:31
Inden jul vil der være asfalt på den 2,6 meter brede Alhedesti mellem Frederiks og Karup. Foto: Knud Gaarn-Larsen

ALHEDESTIEN Det har bumlet og braget og har ikke været nogen stor fornøjelse at cykle på SF-fliser på Alhedestien mellem Karup og Frederiks.

Men nu bliver der gjort noget på den cirka fem kilometer lange strækning.

Det har Teknisk Udvalg i Viborg Kommune besluttet. Og der sker noget med det samme.

SF-fliserne er blevet pulveriseret og lavet til bundlag sammen med stabilgrus, og nu kommer der asfalt på, og vejen udvides fra 1,8 til 2,6 meters bredde. Arbejdet på den gamle jernbanetracé skal gennemføres frem til den 5. december.

Viborg Kommune udvidede og asfalterede sidste år sti-strækningen fra kommunegrænsen til Karup by, og afsatte en million kroner til at komme videre mod nordøst.

Teknisk udvalg har nu fundet en halv million kroner til strækningen til Frederiks.

Stien bliver reelt dobbelt så bred som tidligere, da græs og ukrudt mange steder er gået ind over flisebelægningen. Der kommer trafik i begge retninger.

Med renoveringen mellem Karup og Frederiks kommer Viborg Kommune et skridt nærmere at leve op til en aftale med Herning Kommune om, at hele stien mellem Viborg og Herning skal asfalteres. En aftale, som Herning Kommune allerede har opfyldt.

Viborg vil efter nytår fortsat mangle cirka 10 kilometer - fra Frederiks til Hald Ege. Viborg kommune oplyser, at man vil leve op til forpligtelsen, men at det muligvis vil tage flere år at opfylde den, da der ikke er så mange penge at gøre godt med til udbedring af vej- og stisystemer.