Kritik af nedgravning af mink

Nedgravningen af tusindvis af mink ved Herningvej 30 ved Kølvrå møder kritik af branche-foreningen. Lørdag var der stor demonstration ved minkgrav

17. november 2020, 06:14
Der er lavet grave til de aflivede jyske mink i Holstebro og Kølvrå. De smittede mink er sendt i den ene, og de raske i den anden. Foto: Forsvarskommandoen

Mink Danske Vandværker, som er vandværkernes brancheorganisation, er bekymret over nedgravningen af mink i området mellem Kølvrå by og Gedhus ved Karup. Organisationen frygter, at nedgravningen kan gå ud over grund- og drikkevand.

Ifølge Danske Vandværker, som Susan Münster er direktør for, har myndighederne valgt nedgravningspladsen i Kølvrå selv om, at den ligger meget tæt på det område, hvor Kølvrå Vandværk henter sit vand.

- Jeg har læst i pressen, at alt burde være i orden, eftersom man har brugt kalk i forbindelse med nedgravningen, men kalk har kun en forsinkende effekt, og på sigt vil regnen neutralisere kalken og den forhøjede ph-værdi.

- Det betyder, at den naturlige forrådnelsesproces af minkene vil fortsætte. Og det er altså meget dårlig nyt for grundvandet. Placeringen af minkgravene er meget uheldig og ganske uforståelig, siger hun.

Ifølge Danske Vandværker Region Midt med Niels Christian Ravn som formand, havde det været bedre, hvis man havde placeret minkgravene på det militære område, der tilhører Flyvestation Karup for eksempel på de store arealer nordvest for flyvestationen på Grove-Donsø Hede. På den måde kunne man undgå gener for både bysamfund og drikkevand.

Ifølge Karsten Aagaard, der er sektionsleder i Fødevarestyrelsen, er der dog ikke noget at være bange for.

- Det er myndighedsundersøgt, sagde Karsten Aagaard kortfattet på et pressemøde forrige søndag.

Naturstyrelsen har hjulpet med at pege på en række statsejede arealer, hvor mink kunne graves ned.

Miljøstyrelsen oplyser, at der i hvert enkelt område er sikret, at der ikke er risiko for drikkevand, fredninger og beskyttet natur.

Hydrogeolog hos Viborg Kommune, Claus Holst Iversen, fortæller til Midtjyllands Avis, at hvis kommunen var blevet spurgt, så havde den nok valgt at placere gravene et andet sted.

- Der graves lige præcist på den rigtige side af stregen til indvindingsoplandet, så der er ikke noget forkert i det, men jeg havde nok, ud fra et forsigtighedsprincip, valgt en anden lokation, siger Claus Holst Iversen.

Han mener dog ikke umiddelbart, at der er fare for grund- og drikkevandet.

- Kølvrå er rimelig godt beskyttet af et godt lerlag længere nede, så det er ikke et af de mest sårbare vandværker. Og vandværket indvinder fra cirka 100 meters dybde, så det er en dyb boring, siger han.

Han erkender, at det er en speciel situation, som forhåbentlig ikke gentager sig de næste mange år.

Myndighederne var også i en situation, hvor der skulle træffes en hurtig beslutning. Og der er ikke mange egnede områder at vælge imellem, fortæller Claus Holst Iversen.

Lørdag var der stor demonstration ved minkgravene i Kølvrå.

De lokale er bekymrede for deres grundvand. De forskellige meldinger gør de lokale nervøse. De kræver at minkene bliver gravet op og fjernet.

Venstres Kristian Pihl Lorentzen bakker de lokale op.

- Det, at man i huj og hast har fundet de her massegrave, giver mig en frygt af, at tingene ikke er undersøgt til bunds, siger Kristian Pihl Lorentzen til Tv Midt-Vest.

På baggrund af besøget ved minkgravene har Kristian Pihl Lorentzen lørdag sendt en række spørgsmål til fødevareministeren, miljøministeren og forsvarsministeren.