Falske legitimationskort fra frihedskæmpere i Frederiks kommer frem i dagens lys

I sommer fik arkivet indleveret to legimitationskort fra Anden Verdenskrig. Læs historien bag

06. november 2020, 06:30
1 af 4 Modstandsmanden Hans Kallmayer med stengun
2 af 4 Alfreds legitimationskort er ikke underskrevet, så det har ikke været brugt, men ligget klar til brug, hvis det blev nødvendigt.
3 af 4 Som tak for deres indsats fik hvert medlem af modstandsgruppen et telegram fra Frederiks’ indbyggere
4 af 4 Her ses Anker Olsens falske legitimationskort.

Arkiv Selv om det i år er 75 år siden, at Anden Verdenskrig sluttede, dukker der indimellem stadig noget op fra besættelsestiden. Det gælder f.eks. 2 falske legitimationskort, som i sommer blev afleveret på arkivet i Karup.

Kortene lyder på Anker Jensen og Alfred Sørensen, men hverken efternavn, fødested eller fødselsdag er korrekte. De har tilhørt to brødre, Anker og Alfred Olsen, der var med i en modstandsgruppe i Frederiks.

Seks medlemmer

I gruppen var der 6 medlemmer, som alle havde falske legitimationskort. De øvrige var Chr. Ølgaard, Hans Kallmayer og Svend Pedersen, og gruppelederen var Johannes Malmbak, der var ansat ved hedeselskabet i Viborg. Han boede først i Karup, men flyttede senere til Frederiks, og det var ham, der skaffede de falske legitimationskort. De var udstedt af folkeregistret i Frederiks med underskrift af kæmner Gunnar Jørgensen, og hans underskrift var ægte nok.

I militært vigtige områder som Karup-området blev det påbudt allerede i maj 1941, at alle danskere over 15 år skulle have et legitimationskort. Det skulle de altid bære på sig og fremvise på forlangende. Bekendtgørelsen blev udsendt af justitsministeriet efter krav fra besættelsesmagten, og fra august 1944 gjaldt kravet hele Danmark, så der blev travlhed rundt om på kommunernes folkeregistre.

På landet

Ude på landet var det normalt sognerådsformanden, der stod for at udfylde og underskrive de mange legitimationskort til folk, som boede i området. De første år var oplysningerne reelle nok, men efterhånden som modstanden mod tyskerne blev større, dvs. hovedsageligt i sidste halvdel af 1944, blev der udstedt falske legitimationskort til medlemmer af modstandsbevægelsen. Det gjaldt også her på egnen, at modstandsgrupperne i Frederiks og Havredal først blev oprettet i slutningen af krigen, så selv om datoen på de to falske legitimationskort viser, at de er udstedt i 1942, er de utvivlsomt først udstedt senere.

Heldigvis fik forfatteren Leif Kallmayer i tide samlet oplysninger til en lille bog om modstandsgruppen i Frederiks. Arkivet udgav bogen for 10 år siden, og ud fra den kan vi danne os et indtryk af, hvad gruppen foretog sig under besættelsen og i dagene efter befrielsen. Under besættelsen holdt gruppen sig hovedsagelig parat til at gå i aktion med det samme, hvis de fik ordre til det, men efter kapitulationen kørte de bl.a. patruljering i Viborgs gader og holdt også vagt ved de indsatte i arresten. I Frederiks sprængte tyskerne deres biler og andet af deres grej i luften om aftenen den 4. maj. Om morgenen dagen efter blev såkaldte »overløbere« stillet op ved brugsforeningen for senere at blive kørt til Viborg, og om aftenen begyndte de tyske soldater at drage mod Tyskland.

Havredal gruppen ved vi ikke ret meget om, ud over at vi kender navnene på 3 af medlemmerne. Det er Ejvind Stephansen, Henning Kongsgaard og Arne Holm Pedersen. Desuden ved vi, at deres delingsfører boede i Kjellerup-området og hed Svend Aage Madsen. Han var en kendt modstandsmand på Kjellerupegnen, og på en spændende særudstilling på Museum Silkeborg Blicheregnen med titlen »Hilsen til Tune« kan man få mere at vide om ham og om modstanden på Blicheregnen. Hvis man er interesseret i bogen om modstandsgruppen i Frederiks, har arkivet i Karup endnu nogle bøger tilbage af »Illegal aktivitet i Frederiks under besættelsen«.