Unge og deres forældre møder uddannelserne digitalt i 2020

Viborg Kommune og ungdoms-uddannelserne er klar med ny, fokuseret vejledningsindsats ved navn Viborg Karriereuger, som afløser uddannelses- og erhvervsmessen

24. oktober 2020, 11:50
Vejledningsindsatsen i skolerne foregår fra den 19. oktober. Ungdomsuddannelserne følger op med fysiske Åbent Hus-arrangementer lørdag den 7. november.

UDDANNELSE Viborg Kommune og ungdomsuddannelserne arbejder tæt sammen om uddannelsesvejledning til udskolingsklasserne i grundskolen i en ny, fokuseret indsats ved navn Viborg Karriereuger.

I år er første gang, elever i 9. og 10. klasse og deres forældre præsenteres for karriereugerne, som i 2020 består af tre elementer; uddannelsesvejledning i skoletiden, præsentationsvideoer fra alle ungdomsuddannelserne på hjemmesiden karriereby.viborg.dk og Åbent Hus-arrangementer på alle ungdomsuddannelserne.

I 2021 følges op med en erhvervs- og karrieremesse, der har vægt på erhvervsuddannelserne og de erhvervsmuligheder, der findes i Viborg Kommune. Den vil fremover blive afviklet hvert andet år og henvender sig til eleverne på 8.-10. årgang samt arbejdsmarkedsparate ledige.

- Corona-epidemien har lavet et benspænd for os. Vi havde oprindeligt planlagt, at ungdomsuddannelserne skulle mødes med de unge og deres forældre rundt om i folkeskolerne, men med den nuværende situation kan det ikke lade sig gøre, fortæller Per Møller Jensen, formand for Børne- og Ungdomsudvalget.

I stedet vil uddannelsesvejlederne præsentere uddannelsesretningerne for eleverne i skoletiden. Det suppleres af en introduktion til de forskellige uddannelser på videoer, som ungdomsuddannelserne selv har produceret, og som forældre og unge kan se sammen i ro og mag derhjemme.

- Vi håber, at de unge og deres forældre vil tage godt imod videoerne og få sig nogle gode samtaler om mulighederne ved de forskellige uddannelser. Skal man se en lille fordel ved den digitale form, kan det være, at det er mere fleksibelt, hvornår man ser videoerne. Både lærere og uddannelsesvejledere har desuden afsat ekstra tid i skoletiden og udviklet nye materialer for at støtte de unge i deres afklaring, supplerer Anders Bertel, formand for Beskæftigelsesudvalget.