Vuggestuepladser i Børnehuset Solstrålen i Karup?

Oprettelse af 16 vuggestuepladser i Karup sendes i høring

23. september 2020, 12:00
Per Møller Jensen.

KARUP Vi har modtaget en ansøgning fra områdebestyrelsen i området SydVest om oprettelse af 16 vuggestuepladser i Børnehuset Solstrålen i Karup, som for øjeblikket alene er en børnehave.

Fra udvalgets side ser vi som udgangspunkt positivt på henvendelsen, idet vi ønsker bæredygtige institutioner med et hensigtsmæssigt børnetal.

Vi har i forvejen Børnehuset Kølvrå, hvor der er såvel vuggestue- som børnehavebørn - og en lignende ordning i Børnehuset Solstrålen er vi åbne overfor i form af en etablering af et vuggestueafsnit med 16 pladser.

På den måde kan vi bidrage til øget grad af sammenhæng for det enkelte barn i dagtilbuddet samtidig med, at udvidelsen med et vuggestueafsnit vil betyde et øget personale, som kan tilvejebringe et styrket fagligt fælleskab, der åbner mulighed for at etablere en bredere vifte af pædagogiske kompetencer til gavn før børnene.

Dertil kommer at det i højere grad vil sikre en bæredygtig daginstitution i Karup.

Vi har i Byrådet et fælles fokus på Karup-Kølvrå-området med henblik på at styrke området i samarbejde med alle lokale kræfter – og det betyder bl.a. opmærksomhed omkring dagtilbud og skole samt en hensigtsmæssig udnyttelse af og koordinering af fritids- og idrætsfaciliteter og tilbud.

Nu sender vi forslaget om oprettelse af de 16 vuggestuepladser i høring i den berørte bestyrelse og de berørte MED-udvalg og genoptager sagen på det næste udvalgsmøde i slutningen af oktober.

Ender vi med at vedtage forslaget, forventer jeg, at vuggestuepladserne kan tages i brug i begyndelsen af 2021.