Udvalg tager fat om ansøgning næste år

Landdistriktsudvalg fastholder reservation på 1,4 mio. kr. til Karup Kultur- og Forsamlingshus

23. september 2020, 06:19
Karup Kultur- og Forsamlingshus nåede ikke helt i mål med finansieringen til det projekt, som Viborg Kommune oprindeligt reserverede penge til. Et revideret projekt skal være færdigt inden sommeren næste år.

Kulturhus Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune har besluttet at støtte med de resterende 1,4 millioner kroner til byggeprojektet i Karup Kultur og Forsamlingshus, men projektet forventes samtænkt med den igangsatte proces vedrørende den sammenhængende indsats i Karup-Kølvrå. Landdistriktsudvalget vil drøfte ansøgningen fra huset igen i starten af det nye år, fremgår det af referatet fra kommunens hjemmeside.

Projektet indeholdt oprindeligt etablering af ny tilbygning på 220 kvadratmeter, renovering af køkken og andre faciliteter med en samlet anlægsudgift på 7,2 mio. kr. eksklusiv moms.

Finansieringsmodellen indebar, udover at Viborg Kommune bidrog med 2,0 mio. kr., at Lokale- og Anlægsfonden, Realdania og andre fonde i alt skulle bidrage med 5,0 mio. kr., og at resten skulle indsamles lokalt.

Faldet bort

Det opnåede tilskud på 1,5 mio. kr. fra Lokale- og Anlægsfonden er faldet bort, da det ikke lykkedes at sikre den samlede finansiering.

Imidlertid fremgår det af vedlagte ansøgning, at det er muligt at gennemføre renovering af huset, primært køkken og badeværelser, og en ny indgang for samlet 2.375.000 kr. Netop disse elementer anses for afgørende, da huset er det eneste i området med et stort køkken og mulighed for at samle op til 150 mennesker og standen af disse centrale elementer er meget dårlig. Desuden vil det betyde en væsentlig energioptimering i huset.

I ansøgningen anføres det, at huset har stor betydning for lokalsamfundet, da det er samlingspunkt ikke blot for lokales fejringer, men også for aktiviteter som onsdagscafe, fællesspisninger, arrangementer med musik, samarbejde med biblioteket og streaming af foredrag fra Aarhus Universitet. En lokal kontant medfinansiering på 650.000 kr. vidner også om denne betydning og opbakning.

Onsdagscafeen, drevet af ca. 20 frivillige, samler hver onsdag (før corona) 20-30 mennesker med behov for socialt samvær. I forhold til også denne gruppe er projektets del vedrørende adgangs- og toiletforhold afgørende.