Karup-Kølvrå skal gøre sine hoser grønne

Viborg Kommune målretter i efteråret en indsats for at gøre området attraktivt for både nuværende og kommende beboere

27. august 2020, 06:04
Foto: Henrik Bagge

Karup/Kølvrå Borgerne i Karup-Kølvrå kan godt sætte kryds i kalenderen den 8. oktober.

Da bliver de nemlig inviteret til en udviklingsworkshop af Viborg Kommune.

Det gør de, så de sammen kan være med til at styrke en fælles opfattelse af områdets kvaliteter og muligheder.

Samtidig skal der fokus på, hvad der måske kan gøre det mere attraktivt at bo og leve i området.

Det er målet med en ny sammenhængende indsats i Karup-Kølvrå, som Økonomi- og Erhvervsudvalget netop har sat i værk.

Alt spiller sammen

Indsatsen skal ud fra Viborg Kommunes Sammenhængsmodel afprøve de muligheder og idéer, der opstår, når man samler forskellige kommunale aktører som blandt andre skole, plejecenter, sundhedssatellit, dagtilbud, det tekniske område og bibliotek i samme rum - sammen med borgerne.

- Trivsel, tryghed og fællesskab er med til at gøre et sted godt at leve og bo i. Disse kvaliteter vil vi nu sætte fokus på med denne sammenhængende indsats i Karup-Kølvrå. Vi ønsker, at borgerne skal opleve Viborg Kommune som en helhed, der arbejder sammen om de gode løsninger. Jeg ser meget frem til, hvilken viden og inspiration, der kommer på bordet, siger borgmester Ulrik Wilbek i en pressemeddelelse.

Området godt samlet

Karup-Kølvrå er blandt andet udvalgt, fordi der gennem det sidste år er gjort en stor indsats for at samle områdets mange foreninger og frivillige i Karup-Kølvrå Byforum.

Det giver en umiddelbart fin samarbejdspartner for kommunen - også med hensyn til at planlægge inddragelse af alle områdets borgere.

Karup-Kølvrå har desuden fået erfaringer med udviklingsprojekter som for eksempel områdefornyelse. Det er erfaringer, der kan bygges videre på.

Indsatsen går i gang snarest, og til udviklingsworkshoppen den 8. oktober er alle borgere velkomne. Arbejdet forventes afsluttet inden jul.

Alle de forslag og anbefalinger, som den brede arbejdsgruppe i samarbejde med borgerne når frem til, bliver efterfølgende præsenteret for Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Grundet Covid-19 kan det blive nødvendigt at indføre diverse restriktioner og tilmelding i forbindelse med workshoppen.

Det vil i så fald fremgå af invitationen.