Han kører først hjem, når det virker

VVS-montør Bjarne Jensen kan fejre 40 års jubilæum hos Guldhammer i Sdr. Resen

19. august 2020, 05:35
1 af 2 Bjarne Jensens arbejdsgiver, Bent Thorsen, betegner jubilaren som meget vellidt blandt kolleger og kunder, og han behøver ikke holde øje med ham, når han gennem længere tid er væk på et af de større byggeprojekter, som Guldhammer har over hele landet. Foto: Henrik Bagge
2 af 2 Bjarne Jensen (tv) vil ikke udelukke, at det også kan blive til et 50 års jubilæum. Det ville passe Guldhammers ejer Bent Thorsen (th) ganske fint. Foto: Henrik Bagge

jubilæum Han har været der så længe, at han indimellem er begyndt at støde på noget af sit tidligere arbejde, når han kommer ud til de faste kunder.

- Ja, desværre. Det må jo være, fordi det ikke er lavet godt nok fra begyndelsen, griner han selv.

Bjarne Jensen havde den 1. august 40 års jubilæum hos VVS-firmaet Guldhammer A/S i Sdr. Resen.

Den 57-årige VVS-montør fra Kjeldbjerg gik i 1980 i lære som bygnings- og landbrugssmed direkte efter 10. klasse i Vridsted Skole, og han har altså siden tilbragt hele sit arbejdsliv på den samme arbejdsplads, der så sent som i 1975 var blevet overtaget af Vagn Guldhammer.

Med hele vejen

Historien om Bjarne er dermed også langt henad vejen historien om Guldhammers udvikling fra lille landsbysmedje til en moderne virksomhed med 17 ansatte, der nu om dage gør i rådgivning, salg og servicering af alt indenfor VVS og blik.

- Da jeg startede, var vi tre ansatte, og det meste af mit arbejde foregik indenfor landbrug. Der var også lidt VVS allerede dengang, men siden er det jo gået sådan, at det nu hovedsageligt er VVS, siger Bjarne Jensen, da avisen møder ham og Guldhammers nuværende ejer, Bent Thorsen, ude på pladsen hos stålvirksomheden Arminox i Mønsted.

- Bjarne har været med rundt i hele firmaet gennem vores udvikling, og han har prøvet det hele. Han har svejset spær og lavet udmugning, han var med inde over dambrugsdelen, før det blev solgt fra, og han var også med, når de var i Tyskland i gamle dage, remser Bent Thorsen op.

- Det er rigtigt, jeg var faktisk med til at udvikle meget af det til dambruget helt fra bunden af, lyder det næsten længselsfuldt fra Bjarne Jensen.

Der må godt ske noget

Så der har hele tiden været nye opgaver undervejs, og Bjarne Jensen har måttet omstille sig, i takt med at firmaet gjorde det. Men det har passet ham fint.

- Det er sjovt, når der sker noget nyt engang imellem, og der er da sket en stor udvikling undervejs. Førhen gik jeg også en del hjemme på værkstedet, og det gør jeg faktisk aldrig længere. Men jeg starter derfra hver morgen, siger Bjarne Jensen.

- Han er jo også vores betroede medarbejder, når vi har et større byggeprojekt på for eksempel Sjælland. Det er Bjarne, der er tovholder, når vi er rundt at lave industribyggerier, også fordi han godt kan lide de større opgaver. Så er han med helt fra start og helt til slut, og det er både med produktion og administration og det hele, siger Bent Thorsen om de opgaver, der godt kan vare op til et halvt år med firedages arbejdsuger som udlægger.

Meget kan lade sig gøre

De første 40 år er gået godt, og jubilaren udelukker ikke, at det også kan blive til et 50 års jubilæum.

Men med så mange år under kedeldragten og så mange dage væk fra hjemmebanen, kunne nogle måske også godt gå og blive lidt egenrådige henad vejen. Det er imidlertid ikke noget, der plager Bjarne Jensen, ifølge hans arbejdsgiver.

- Når vi spørger ham pænt, og vi finder ud af det i fællesskab, så kan meget lade sig gøre, siger Bent Thorsen og skæver smilende over mod Bjarne, inden han uddyber.

- Det er altid nemmere at koordinere noget, når folk får afstemt deres forventninger om, hvad der skal ske. Og det kræver en fælles forståelse for, hvad det er for en opgave, der skal løses. Det gælder for Bjarne, og det gælder for mig og for Vagn (Guldhammer, red.) før det, at med respekt for hinanden kan det meste lade sig gøre.

Som arbejdsgiver ved Bent Thorsen også, at erfaring ikke er at kimse ad, og at omstillingsparathed bestemt heller ikke er det.

Begge de kvaliteter besidder Bjarne Jensen, og når man så samtidig er indforstået med, at man ikke får noget godt ud af at trække noget ned over hovedet på ham, ja så er der ikke rigtig noget tilbage at være bekymret over.

- Han ved godt, hvordan han vil have det, men det er jo fair nok, og det foregår altid i gensidig respekt og forståelse, når vi beslutter noget. Og jeg kan med ro i sindet sende ham til Sjælland og vide, at der kommer til at ske noget derovre, og at det bliver det, vi har aftalt. Så jeg behøver ikke at holde øje med det, og det er jeg meget tryg ved, siger Bent Thorsen, inden han tilføjer endnu en kvalitet ved sin jubilar.

- Han er af den gode, gamle skole, så han kører først hjem, når det virker.