Boligområde får ekstra vejadgang

Udstykning ved Fasanvænget i Karup giver mulighed for 56 parcelhusgrunde

25. juni 2020, 06:37
Der er på vej til masser af nybyggeri i Karups nordøstlige udkant.

Byggeri Der bygges allerede i Karups nordøstlige udkant, nemlig ved Fasanvænget, men der er plads til mange flere huse. Derfor skal der byggemodnes endnu mere.

Kommunen mener i midlertid, at det kræver et nyt vejforløb, da det nuværende ikke er hensigtsmæssigt. Det betyder samtidig, at der skal laves en ny lokalplan.

Den nye lokalplan vil ligesom den tidligere give mulighed for 56 parcelhuse samt flere rækkehuse.

Lokalplanens formål er at bevare vej- og stiforhold samt parkeringsforhold. Indtil halvdelen af området er bebygget, sker vejadgangen til området via Urfuglevænget. Når halvdelen af området er udbygget, etableres en ny stikvej til Nygade.

Fasanvænget bliver et lukket boligområde, men for at fordele trafikken vil Fasanvænget således få to ind- og udkørsler til Urfuglevænget, der skal fungere som forbindelsesvej til Aarestrupvej.

Der skal etableres en støjvold ud mod Aarestrupvej, og langs indersiden af volden skal der være en sti, som forbinder området med Alhedestien, som via en tunnel går under Aarestrupvej.

Der afholdes ikke borgermøde om planforslaget, da der er tale om mindre ændring af gældende planlægning.

Planforslaget vil blive offentliggjort i perioden fra midten af juni til starten af august. Høringssvar vil efterfølgende blive behandlet og forventes forelagt for Teknisk Udvalg medio september med henblik på endelig vedtagelse.

Såfremt der ikke kommer høringssvar i offentlighedsfasen, vil lokalplanen blive endeligt vedtaget af forvaltningen uden yderligere politisk behandling.