Energistøtte til forsamlingshuse

11. juni 2020, 11:54
Havredal Kultur & Forsamlingshus. Arkivfoto

Støtte Landdistriktsudvalget i Viborg Kommune har på et møde den 2. juni besluttet at imødekomme en række ansøgninger om støtte til nye energiløsninger i kommunens forsamlingshuse til en samlet pris af godt 425.000 kroner.

Forsamlingshusene har kunnet søge tilskud til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver samt energiinvesteringer fra det, kommunen kalder »Den Centrale Pulje«.

Det betyder blandt andet, at Havredal Kultur & Forsamlingshus får udskiftet oliefyret for 18.666 kroner, mens Sdr. Resen Forsamlingshus får nyt luft-til-vand varmeanlæg for 93.733 kroner.

Puljen var oprindeligt på 218.000 kroner i 2020, men udvalget har tidligere tilkendegivet, at det kunne være hensigtsmæssigt at øge de midler, der er til rådighed i puljen.

100.000 kroner kommer således fra forventet mindreforbrug, tilskudsmoms og andet på forsamlingshusenes drift, mens den resterende del af finansieringen reserveres fra anlægspuljen til forsamlingshuse. Sidstnævnte indstilles til bevilling og frigivelse på udvalgets møde i august.