Genåbning for de ældste elever i uge 21

14. maj 2020, 09:08

Læserbrev Vi har nu fået den overordnede udmelding omkring genåbningen af Folkeskolen vedrørende de ældste klassetrin.

Her må der åbnes fra mandag den 18. maj, og det overlades til de enkelte kommuner at tilrettelægge dette under hensyntagen til, at det sker på et sundhedsforsvarligt grundlag.

Vi vil modtage nærmere retningslinjer for genåbningen, herunder afstandskrav med videre.

Jeg finder det fornuftigt, at genåbningen først sker den 18. maj, hvilket betyder, at der er en noget længere planlægningsperiode end tilfældet var, da vi åbnede for de yngste klassetrin.

Allerede på nuværende tidspunkt er man på de enkelte skoler i gang med overvejelser over, hvordan genåbningen for de ældre elever kan finde sted, og man har også erfaringen fra den første fase i genåbningen af Folkeskolen at trække på.

Der vil være udfordringer flere steder - både lokalemæssige og personalemæssige, men jeg er sikker på, at vi via fælles indsats finder gode løsninger.

Overordnet set må vi arbejde ud fra en fælles ramme på tværs af alle vore skoler med mulighed for mindre variation fra skole til skole.

Det sikrer vi blandt andet via fælles drøftelser mellem forvaltning, skolelederforeningen og de faglige organisationer. Det arbejde skal hurtigt i gang og gennemføres i et rimeligt tempo, så vi er klar til genåbningen i uge 21.

Dertil kommer, at Børne- og Ungdomsudvalget har et ekstraordinært møde tirsdag den 12. maj, hvor genåbningen er et af emnerne, som skal drøftes, og hvor vi også vil drøfte og beslutte en eventuel etablering af en særligt vikarkorps af ledige borgere til opgaver i Børn&Unge under COVID-19 som supplement til det fast personale. Vi håber også, at lærere og pædagoger på deltid vil gå op i tid i denne ekstraordinære situation.

Der vil blive ‘bump på vejen’ i forbindelse med genåbningen, og det må vi i fællesskab håndtere på bedste vis. Vigtigt er det at huske på, at de ældre elever trænger til og glæder sig til at gense skolen - og i særdeleshed skolevenner og lærere/pædagoger med flere.

Det er en fælles opgave at sørge for, at det bliver en god oplevelse for eleverne. Den opgave har personale og forældre sammen med forvaltning og Børne- og Ungdomsudvalget ansvaret for.