5. maj for 75 år siden

08. maj 2020, 08:30
1 af 2 Gravstenen på Karup Kirkegård. Foto: Lokalhistorisk Arkiv
2 af 2 Karl fotograferet 1945. Fotoet er udlånt af Tage Raaby Olesen.

Lokalhistorie På Karup Kirkegård står en sten over en ung mand, Karl Hansen, der er død den 5. maj 1945. Man kunne tro, at det er en frihedskæmper, som ligger begravet her. Det er det ikke. Den unge mand døde ved en vådeskudsulykke.

Karl var døbt Karl Evald Vistlander Hansen. Han var søn af murer Frederik Hansen og fru Louise. De boede på Viborgvej og havde også døtrene Nina og Margit. I midten af 30’erne gik Karl på Føns’ Skole (senere Viborg Private Realskole). Her tog han realeksamen. I 1945 var Karl ansat på Asanigården i Viborg, hvor han også boede. Den 5. maj stod han sammen med andre unge på fortovet på Sct. Mathiasgade og kiggede på nogle frihedskæmpere, der gik forbi. Da en af dem ville tage ammunitionen ud af sit våben, gik der pludselig et skud af og ramte Karl, så han faldt om på gaden. Der blev tilkaldt en ambulance, som kørte ham til sygehuset med udrykning, men lægerne kunne intet gøre, og Karl døde umiddelbart efter at være blevet indlagt.

Karl var meget vellidt og kendt af de fleste i Karup, og her var folk meget chokerede over det pludselige dødsfald. Der blev sat en indsamling i gang mellem hans mange venner i både Karup og Viborg, og de rejste den sten, der stadig står på kirkegården.