Godt i gang med genåbning for småbørn og de yngste skolebørn

05. maj 2020, 11:24

Læserbrev Vi har nu haft åbent i dagplejen, daginstitutioner og skoler (0.-5. klasse) i over en uge. Forud er gået en stor indsats hos personalet for at blive klar til åbningen.

Åbningen har rummet børnenes glæde til igen at møde kammerater – og gensyn med dagplejer, pædagoger eller lærere. Og dette iblandet både glæde og (måske) bekymring hos forældre og personalet.

Men åbningen er gået godt – og der er efter bedste evne vasket hænder og holdt afstand. Og vi har været begunstiget af godt forårsvejr, så mange aktiviteter har kunnet foregå udendørs.

Der sker løbende (små-)justeringer – blandt andet på baggrund af ændrede vejledninger fra sundhedsmyndigheder med videre. Men alt i alt en god start – og tak til såvel personale som forældre.

Vi skal holde fast i de gode takter og afvente, om det også kan komme på tale med en (delvis) genåbning for de større elever i maj eller juni. Sker det, tager vi fat på opgaven med de personale- og lokalemæssige udfordringer, det giver.

Ingen tvivl om, at også de ældste elever trænger til at komme i skole igen – og det vil være glædeligt, hvis de kan komme det.

Men det er vigtigt at understrege, at det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor skal en evt. beslutning herom efter min mening ske nationalt – og ikke lokalt – med sundhedsmyndighedernes vurderinger og anbefalinger som et afgørende beslutningsgrundlag.