Ny forstander er gammel i gårde

Fra første juni overtager Mette Navntoft officielt forstanderposten på Havredal Praktiske Uddannelser efter Poul Erik Clausen

30. april 2020, 14:42
Havredal er mit hjertebarn, siger Mette Navntoft, som har været viceforstander på Havredal Praktiske Uddannelser siden 2017. Hun har nu sat sig i chefstolen i Havredal. Foto: Pia B. Jakobsen

Havredal Mette Navntoft er et kendt ansigt i Havredal regi. Gennem 17 år har hun med mange forskellige kasketter på arbejdet med unge med særlige behov i Havredal.

Den røde tråd for Mette Navntoft har gennem tiden været at være med til at sikre, at de unge altid har fået så godt og så selvstændigt et voksenliv som muligt. Både i forhold til job, bolig, netværk og fritid.

Det startede med et pædagog vikariat som botræner på det, der i 2003 hed Havredal Praktiske Landbrugsskole. Mette Navntoft kunne dengang konstatere, at det gik supergodt for de unge, så længe de var indenfor Havredals trygge rammer. Det, der manglede, var at lære de unge at klare sig bedre, når de forlod skolen. Mettes vikariat som botræner blev derfor afløst af titler som udslusnings- og efterværnslærer, pædagogisk leder, souschef og viceforstander. I perioden har hun også taget en diplomuddannelse med speciale indenfor det pædagogiske og psykologiske område. Hun blev konstitueret forstander den 1. december 2019, da Poul Erik Clausen sagde ja til i en periode at være generalsekretær for Jysk Børneforsorg.

Havredal Praktiske Uddannelser får altså en passioneret leder, der i blodet har den særlige ånd, der hersker på skolen i Havredal.

Godt makkerpar

Både på Havredal Praktiske Landbrugsskole og senere, da skolen fusionerede med Havredal gl. Skole, har Mette Navntoft dannet makkerpar med Poul-Erik Clausen. Det har altid fungeret rigtig godt:

- Poul-Erik og jeg har været et supergodt makkerpar, fordi vi er så forskellige og kan bidrage med noget forskelligt, fortæller Mette.

Det er ikke bare samarbejdet med Poul-Erik, hun har sat pris på, men også skolens bagland - Jysk Børneforsorg og Landsforeningen Ligeværd.

- Vi har igennem årene sat mange forskellige projekter i søen, forklarer Mette og fortsætter:

- Den selvejende institution, Havredal Praktiske Uddannelser, er i en ramme, hvor man får opbakning til at sætte meningsfyldte tiltag og projekter i søen.

For Mette har den særlige ånd skabt muligheder og betydet, at hun har fået lov til at være med til at udvikle uddannelsen:

- Havredal er mit hjertebarn - mit tredje barn, konstaterer hun med fasthed og varme i stemmen.

En del af lokalområdet

Det er vigtig for Mette Navntoft at slå fast, at Havredal Praktiske Uddannelser også med hende ved roret er en del lokalsamfundet.

- Jeg interesserer mig for lokalmiljøet og vil være tilgængelig for lokalmiljøet, lover hun.

Hun kommer dog ikke selv til at flytte til Havredal, da både netværket og familien, der blandt andet tæller mand og to børn på syv og tolv år, er forankret i Nr. Søby.

- Jeg kommer til fællesspisningerne i byen, og selvfølgelig vil skolen deltage i kartoffelfestivalen og andre arrangementer i og omkring Frederiks.

- Vi interesserer os for og vil fortsat bakke op om det, der foregår lokalt, slutter Mette samtalen med Ugeavisen.

- Det er til gavn for både de unge og for lokalsamfundet.