Følg Viborg kommunes corona aflysninger

13. marts 2020, 13:56
Arkivfoto: Jakob Stigsen Andersen

Karup Viborg Kommune har oprettet en hjemmeside, hvor man kan se en liste over kommunens tiltag for at mindske udbredelsen af coronavirus.

Den opregner løbende, hvilke funktioner der opretholdes indenfor social-, sundheds- og omsorgsområdet lige fra madservice over hjemme- og sygepleje til krisecenter, ligesom den oplyser, hvilke områder der midlertidigt stilles i bero såsom genoptræning og aktivitetstilbud. Her er et afsnit vedrørende blandt andet kollektiv trafik, affald og brand og redning, samt et afsnit, der omhandler nødpasning, lukninger på kulturområdet og om jobcenteret.

Selve rådhuset med borgerservice er også lukket for borgeradgang, mens telefonerne er åbne som normalt.

Du kan se hele listen her