Ny formand i Karup Å Golfklub

21. februar 2020, 10:32
Niels Søe Borup er ny formand for Karup Å Golfklub. Foto: Privatfoto

Karup Karup Å Golf har afholdt generalforsamling med 40 deltagere. Den siddende formand Lars Wedel Petersen havde ved valget i 2019 fortalt, at han kun kunne sidde som formand i et år, da han sprang til som en nødløsning, og nu er han på vej til at flytte længere væk fra Karup. Lars holdte en god afsluttende beretning, hvor han roste klubbens medlemmer for en god opbakning til klubbens mange gøremål, alt sammen på frivillig basis. Lars takkede sin bestyrelse for godt samarbejde og ønskede klubben held og lykke med fremtiden.

Som ny formand blev valgt Niels Søe Borup. Niels bor sammen med sin kone og to små piger på Vesterled i Karup. Niels er uddannet flymekaniker, 29 år og sergent i flyvevåbnet og tjenestegørende i Helikopter Wing Karup.

Da Niels havde et år tilbage i bestyrelsen, skulle en ny vælges for et år. Det blev Klaus Stobberup, der er bosiddende i Feldborg. Derudover består bestyrelsen af Morten Lie, Henrik Brændgaard, Michael Weltz og Ole Johnsen. Suppleanter er Bruno Andersen og Jens Brun.

Som ny formand udtrykte Niels et stort håb om forsat godt samarbejde med Karup Golfcenter A/S, alle i bestyrelsen, i alle udvalg og med alle medlemmer i klubben. Han vil være meget lydhør for nye ideer. Sidst men ikke mindst ønskede Niels enstørre medlemsfremgang, og håbede derved på medlemmernes vilje til at reklamere for Karup Å Golfklub.