Hvad foregår der ved vandværksstien?

Hvad foregår der ved Vandværkstien? - Er de ved at bore efter varme ligesom i Kvols, spørger en læser

07. februar 2020, 12:22
Karup Vandværk arbejder på at sikre vandkvaliteten. Snart hentes alt drikkevand i 60 meters dybde. Foto: John V. Nielsen

Karup Det korte svar er nej. Lige nu bliver der boret ved Karup Vandforsynings sekundære værk på Vandværksstien for at sikre vandkvaliteten.

- Det handler ikke om varme, men om at sikre vandkvaliteten, oplyser Niels Ravn, formand for Karup Vandværk.

Karup Vandforsyning leverer drikkevand fra to værker. Det primære værk på Vandværksvej har to boringer, der begge henter vandet fra en dybde på 60 meter, og det sekundære værk på Vandværksstien har tre boringer. Den ene boring, som er af nyere dato, henter vandet fra 60 meter, og de to øvrige og ældre boringer har frem til nu hentet vandet fra 40 meters dybde.

Ifølge Niels Ravn er de to gamle boringer ved at blive renoveret, så de også henter vand i 60 meters dybde. Boringsdybden betyder noget for vandkvaliteten:

- Når man fremover henter vand i 60 meters dybde, vil man få et mindre indhold af henholdsvis jern og CO2 i drikkevandet. Desuden er der langt større sandsynlighed for, at en eventuel nedsivning af pesticider og anden forurening fra nærområdet ikke når ned i den dybde, forklarer han.

Niels Ravn forventer, at renoveringen, som omfatter ændring af dybden til 60 meter, nyt borerør og ny pumpe med stigrør samt brøndhus på overfladen, vil være afsluttet indenfor de næste par uger.