Fællesskaber med engagerede mennesker er meget givende

Det er givende og meningsfyldt at være frivillig. Det mener Hanne Mette Thagaard, der har været frivillig i en menneskealder

04. februar 2020, 11:27
1 af 2 Hanne Mette Thagaard er lige nu frivillig i Røde Kors, og derfor blandt andet en del af genbrugsbutikken i Karup. Foto: Pia B. Jakobsen
2 af 2 Røde Kors butikken på Industrivej. Foto: Pia B. Jakobsen

Frivillig Hanne Mette er lige nu formand for Røde Kors i Karup, sekretær i Frivillighedsrådet i Viborg Kommune og bestyrelsesmedlem i Onsdagscafeen. På frivillig CV´et står blandt andet også 15 år som springinstruktør i KKIK, seks år i gymnastikafdelingens bestyrelse og fra 2000 til 2009 var Hanne Mette formand for KKIK.

Hvorfor blev du frivillig?

Jeg har altid været interesseret i verden omkring mig, og jeg synes, at det er i fællesskaber, at der sker noget meningsfyldt og glædeligt.

Jeg trives med at gøre noget for andre og være med til at skabe vilkår, som andre kan have glæde af. Jeg kan rigtig godt lide at være sammen med mennesker.

Hvad betyder det for dig

Det skal være sjovt at være frivillig. Jeg vil gerne gøre en indsats for en sag, men jeg får også selv meget tilbage, når ting lykkes. Der er meget givende at være i et fællesskab med dejlige mennesker, som viser engagement. Det er absolut Win-Win.

Desuden har jeg jo fået et rigtig godt netværk i lokalområdet. Alene i Karup Røde Kors har vi i øjeblikket dækket 135 frivillige funktioner.

Hvorfor Røde Kors?

Røde kors er jo en helt fantastisk organisation, som alene i Danmark har 34.000 frivillige

Principperne, som Røde Kors både nationalt og globalt arbejder ud fra er jo fantastiske i en verden præget af ensomhed, ufred, krige og naturkatastrofer. Arbejdet bygger på de syv grundprincipper - Medmenneskelighed, Upartiskhed, Neutralitet, Uafhængighed, Frivilligt arbejde, Enhed og Almengyldighed.

Jeg har nok et udpræget omsorgsgen, som jeg kan bruge specielt i det første princip, Medmenneskelighed.

Det bekymrer mig, at der er et stigende antal ensomme i Danmark, som mangler fællesskaber. Det er især ensomhed blandt unge, der er stigende. Der er sociale og økonomiske problemer i for mange familier, og børn og unge kommer i klemme blandt mere velstillede kammerater.

Derfor gør vi rigtig meget for blandt andet at tilbyde sommerlejre for op til 15 elever fra Karup og Frederiks skoler. Vi uddeler i samarbejde med menighedsrådene julehjælp hvert år, og som noget nyt, så opretter vi en vågetjeneste den 1. marts, for de, der ikke har nogen pårørende til at vise nærvær i den sidste tid. Det er alt sammen meget meningsfyldt.

Bedste oplevelse som frivillig

Generelt er det, når vi rykker i fællesskab. Når de frivillige er glade, tilfredse og stolte af deres indsatser. Når vi oplever fin opbakning bag vores arrangementer.

Det er også at opleve, at de frivillige giver hinanden omsorg og opmærksomhed trods forskelligheder, eller når jeg får fortalt, at et sommerlejrbarn på et tidligt tidspunkt spørger, hvornår der er tilmelding igen, eller når vi annoncerer en ny aktivitet som vågetjenesten, og der så kommer 20 interesserede til infomøde. Det er ikke mindre end fantastisk.