Godt nytår!

03. januar 2020, 08:32
Byrådsmedlem Anders Bertel - Socialdemokratiet (A)

Nytårshilsen Vi er nu halvvejs i denne byrådsperiode, og for mit vedkommende har det været væsentligt, at vi har fået skabt rammerne for et solidt og rummeligt arbejdsmarked. Beskæftigelsesudvalget har i efteråret arbejdet med beskæftigelsesplanen for 2020, som et enigt byråds står bag.

Vi har fastholdt de tre tidligere fokusområder: unge, sygedagpenge, virksomhedssamarbejde og det rummelige arbejdsmarked. Som et fjerde ben har vi valgt at arbejde på, at flere kvinder med ikke vestlig baggrund skal ud på arbejdsmarkedet. Her er et potentiale, da ledigheden er meget høj sammenlignet med øvrige grupper i befolkningen. Det har ligeledes været et ønske fra kommunens integrationsråd.

Vi ser i øjeblikket et fald i andelen af unge uden job eller uddannelse, men der er stadig meget at gøre endnu. Et af de nye tiltag er muligheden for vejledning til alle elever i 8.-9. klasser på vores folkeskoler. Derudover har en række virksomhedsledere - sammen med jobcenteret - sat sig i spidsen for et erhvervs-mentornetværk, hvor de som rollemodel, skal hjælpe den enkelte unge på ret kurs - enten i arbejde eller på skolebænken. Jeg mener, at virksomhederne er blevet langt bedre til at tage et socialt ansvar end tidligere – det skal der arbejdes videre med.

Lokalt kan vi glædes over, at byrådet i december har frigivet bevillingen til byfornyelse i Frederiks på samlet set kr. 4,5 mio. Det betyder, at tingene begynder at tage form, efter de borgerønsker der har været lokalt. Alhedestien blev også renoveret i 2019 – i første omgang fra Gedhus til Karup by. Nu gælder det så om at finde midler til den resterende del af stien (Karup, Frederiks, Skelhøje, Hald Ege), så den kommer i god stand til gavn for rigtig mange cyklister året rundt. Alhede-hallerne har for nylig fået et tilsagn om kr. 725.000 til indgangspartiet. 2019 blev også året, hvor den nye del af børnehaven i Frederiks blev indviet, samt den nye børne-skov på Solvænget.

I øjeblikket arbejdes der med at skabe rammerne for en områdefornyelse i Kølvrå. Her skal kommunen og boligforeningerne gå sammen om at skabe et nyt og spændende løft til Kølvrå. Jeg er bekendt med, at boligselskabet Sct. Jørgen snart går i gang med planerne omkring gl. Kølvrå skole. Et spændende år venter forude.

Jeg vil slutte med at ønske alle et rigtig godt og lykkebringende nytår!