Et løft til Alhede-hallerne

13. december 2019, 16:26
1 af 2 Byrådsmedlem Mads Panny - Socialdemokratiet (A)
2 af 2 Byrådsmedlem Anders Bertel

Læserbrev Viborg Kommunes idrætshaller spiller en afgørende rolle for det kulturelle og sportslige liv i lokalsamfundene i hele kommunen. Derfor var det også en rigtig beslutning af byrådet, at Viborg Kommunes pulje til forbedringer af halområdet udover årene 2020-2022, nu også fortsætter med seks millioner kroner i 2023, som senere skal fordeles.

For at varetage en faglig vurdering af faciliteterne og de rette behov, laver klubbernes paraplyorganisation Viborg Idrætsråd analysearbejdet, og en indstilling til bevilling af de penge, der frigives i de næste år. Det skal sikre, at de projekter, der er mest nødvendige, nyder fremme. I forhold til Alhede-hallerne var udfordringen, at det projekt, som Alhede-hallerne har fremsendt, er meget stort. Konkret viste idrætsrådets analyse, at der var stort behov for dele af projektet og ikke for andre dele. Deres umiddelbare konklusion var, at projektet ikke kunne støttes som et samlet projekt.

Da vi har kendskab til det nedslidte indgangsparti, og de behov, der er i Alhede-hallerne, har det derfor været vigtigt for os, at få delt projektet op. Således, at de dele, som Viborg Idrætsrådet finder et stort behov for, er blevet behandlet særskilt. Resultatet har været, at Viborg Idrætsråd nu anbefaler, at Alhede-hallernes indgangsparti bør prioriteres. Fra socialdemokratisk side finder vi det glædeligt, at kultur- og fritidsudvalget netop har kunnet bevilge 725.000 kommunale kroner til Alhede-hallernes byggeri af et nyt indgangsparti. Som alle andre bevilliger skal Alhede-hallerne så selv finde et tilsvarende beløb. Selvom man naturligvis kunne ønske sig mere, er det dog en mærkbar og konkret pose penge der havner i Frederiks.