Ungt byråd

30. november 2019, 08:36
Eva Pinnerup lytter til elevernes debat ved bordene til Byrådsdag for elevråd. Foto Vivi Sjøner

Byråd For nylig mødtes repræsentanter for elevrådene fra Viborg Kommunes skoler inde på Rådhuset i Viborg til elevbyrådsdag. De skulle for andet år i træk forhandle om de 150.000 kroner, som Børne- og Ungeudvalget har afsat til projektet. Til at hjælpe forhandlingerne på vej og til at styre debatten var stort set alle Børne- og Ungdomsudvalgets medlemmer mødt op, og de kunne bekræfte et livligt, engageret og vidende elevdemokrati på Viborg Kommunes skoler.

- Det var rigtig spændende at opleve det engagement, som eleverne udviste ved Elevbyrådsdagen. Der var mange gode og velbearbejdede forslag på bordet - og de elever, der deltog i forhandlingerne i ’Økonomiudvalget’ viste fin sans for at finde løsninger med bredde og økonomisk ansvarlighed. Og ud af anstrengelserne fik rigtig mange elever en økonomisk håndsrækning med hjem til at realisere mange af forslagene, som var på bordet ved drøftelserne, fortæller formand for Børne- og Ungdomsudvalget Per Møller Jensen.

Efter at eleverne havde præsenteret de projekter, deres skole søgte penge til, blev forhandlingerne om finansiering skudt i gang.

Resultat

Resultatet fra dagen blev, at 12 skoler modtog penge til 13 projekter, som de nu skal i gang med at realisere. Frederiks Skole, der sidste år forhandlede sig til 30.000 til en indianerlandsby, havde held med at få endnu 5000 kroner til forbedringer i indianerlejren.