Gensidig forsørgerpligt - hvad ved DU om det?

23. november 2019, 15:19

Læserbrev Blot en tanke…., du er almindelig lønmodtager, og så er du gift eller samlevende med en, der for eksempel lige er kommet på førtidspension. Du står i en situation, hvor du skal forhandle løn og vil som ufaglært med en forholdsvis lav løn gerne have en ordentlig lønforhøjelse denne gang. Det viser sig, at dit arbejde bliver påskønnet, og du tager også tit ekstra arbejde. Lønforhøjelsen bliver fastsat til tre kroner ekstra i timen med tilbagevirkende kraft fra og med januar. Da forhandlingerne er slut og lønnen fastsat, kommer der god sjat ekstra penge, og det er jo rigtig dejligt, når nu samleveren/ ægtefællen er kommet på førtidspension på grund af sygdom.

MEN…..så kommer Udbetaling Danmark, og går ind og gransker i DIN løn!!!! I er nemlig sat under administration nu, og når du nu har fået mere, så skal din samlever IKKE have »så meget«.

Derfor går Udbetaling Danmark ind og modregner i din samlevers indkomst. Denne har kun sit personfradrag og hans/hendes indkomst bliver nu sat ned fra cirka 16.000 brutto til cirka 10.000. Dette beløb er fiktivt, og kan være endnu lavere. Udover dette skal førtidspensionisten også betale et klækkeligt beløb tilbage til Udbetaling Danmark.

Personen på førtidspension har dog været på en arbejdsplads, som har været så forudseende, at tegne en pensionsforsikring med tab af erhvervsevne. Derfra udbetales løbende et fast beløb hver måned, som regnes som en b- indkomst, og som derfor skal svares fuld skat af. MEN SÅ kommer Udbetaling Danmark og siger…...næh hov, det går sandelig ikke!. Det skal vi også lige have modregnet. Beløbet er ikke højt nok til, at den enlige bliver modregnet, og denne får derfor fuld gavn af sin forsikring, bortset fra B-skatten.....HVOR ER LOGIKKEN I ALT DETTE HER????

Vi er jo jaget vildt, da Udbetaling Danmark konstant ånder os i nakken, fordi vi er sat under administration på grund af den Gensidige Forsørgerpligt. Det er uudholdeligt. Jeg føler et mega press, fordi jeg hele tiden skal være obs på, hvad manden tjener, og så ind og rette til, være usikker, ringe til Udbetaling Danmark, som siger, det ser fint ud, og så efter noget tid få et brev om, at jeg lige skal betale x antal tusinde kroner tilbage, da man har været inde og kontrollere mandens løn. Han har sørme tjent for meget. Det skal kunne betale sig at arbejde også i det danske kontrolregime.

Så derfor; HJÆLP med at få afskaffet gensidig forsørgerpligt for ALLE!!

Find os på Facebook; Total Afskaffelse af Gensidig Forsørgerpligt

Folkepensionister og gifte kontanthjælpsmodtagere er også ramt, så kender DU nogen, som er ramt, men måske ikke er klar over at der kører dette borgerforslag, så vær sød at hjælpe med at få folk oplyst.

Du kan støtte på siden, som er en sikker hjemmeside hos Folketinget, med dit personnummer og NemID. Hjælp ældre eller andre borgere uden NemID til at støtte ved at printe en blanket fra hjemmesiden. Den ligger under hjælp her på siden; https://www.borgerforslag.dk/se-og-stoet-forslag/?Id=FT-03399.