Budgetaftale 2020-23

08. november 2019, 09:02
Byrådsmedlem Anders Bertel - Socialdemokratiet (A)

Læserbrev Et enigt byråd står bag budgetaftalen for Viborg Kommune de kommende fire år. Overordnet set ser økonomien fornuftig ud i 2020. Vi oplever en tilvækst i befolkningen, samt en øget beskæftigelse. Vi er dog meget afhængige af en kommende udligningsreform fra Folketinget – da vi på nuværende tidspunkt for tilført kr. 90 mio. i et ekstraordinært finansieringstilskud. Denne bevilling fra staten er midlertidig, så derfor kan økonomien ændre sig på sigt.

Det er lykkedes at sætte stærke socialdemokratiske aftryk på dette års forlig. Særligt, at vi får løftet de helt centrale velfærdsområder med ca. 40 mio. kr. Det er helt afgørende for at opretholde serviceniveauet på disse områder, som er bærende i velfærdssamfundet.

Særligt vil jeg fremhæve skole- og dagstilbudsområdet, som til sammen for tilført ekstra kr. 22 mio. Derudover forventer vi et yderligere økonomisk løft i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger på Christiansborg. Autismeområdet bliver opprioriteret, ligesom der sættets flere midler af til ordblinde undervisning – både på læsecenteret, men også til den del der tester eleverne på de lokale skoler. Det giver en mulighed for tidligt at kunne opspore ordblinde, og iværksætte en indsats efterfølgende.

Vi oplever et fald i antallet af skoleelever i kommunen. Derfor har byrådet bedt Børne- og ungdomsudvalget sætte gang i en inddragende proces med forældrebestyrelser, skoler og andre interessenter omkring en fremtidig skolestruktur.

Vi får heldigvis flere ældre borgere i kommunen, og for at kunne opfylde det nuværende serviceniveau har byrådet tildelt ældre- og sundhedsområdet yderligere kr. 7,5 mio.

Flere unge har ondt i sjælen, derfor er tilbuddet om gratis psykologhjælp øget. Det er der også fokus på nationalt, da det er vigtigt, at vores unge får en god start på voksenlivet.

På anlægssiden skal nævnes et løft til de borgerdrevne lokale udviklingsplaner under Landdistriktsudvalget på kr. 10 mio. Til halrenoveringer er puljen blevet forhøjet med kr. 6 mio. under Kultur- og fritidsudvalget.

Når den kommende finanslov bliver vedtaget på Christiansborg, vil byrådet se på budgettet igen, da flere af midlerne er afsat under forudsætning af finansloven.

Slutteligt glæder jeg mig over, at det er et enigt byråd, der står bag aftalen.