Ny nabo kan høres og lugtes

27. oktober 2019, 10:26
Genboerne på Ericavej oplever en forværring af støj- og lugtgener, efter at den ny kartoffelmelfabrik er taget i brug. Foto: Pia B. Jakobsen

Læserbrev Der har været en del omtale af Karup Kartoffelmels nye fabrik på Åhusevej. Den er heller ikke nem at overse. Her i avisen fortæller bestyrelsesformanden (09.10), at fabrikken er kommet godt fra start. Der har dog været lidt indkøringsproblemer og … den nye fabrik støjer mere end rimeligt…

Som nabo til fabrikken, i nordenden af Ericavej, ja så mærker vi både støj- og lugtgener. Fabrikken er placeret vest for byen, hvorfor både støj og lugt som oftest kommer lige over i hovedet på os. Vi oplever lugt fra skyllevand og fra protamylassetankene. Det er ikke dagligt, men det kommer med mellemrum og med varianter i lugttype! Støjen kommer for vores vedkommende fra den nye fabrik, hvor de 26 m høje ”svanehalse”, uden hindringer over en flad mark, kan belemre os med en vedvarende støj døgnet rundt.

Undertegnede er sammen med andre naboer i dialog med fabrikken. Men vi har også kontakt til både Miljøstyrelsen og Viborg Kommune. Det er vigtigt, at holde fabrikken op på sit ansvar om at minimere lugt- og støjgener.

Som bestyrelsesformanden udtaler, så er fabrikken kommet godt fra start – rent produktionsmæssigt. Men ikke miljømæssigt! Det virker som om, fokus har været på at få gang i kampagnen og mindre på at forebygge gener over for os naboer.

Det undrer mig, at man med 2019-teknologi ikke kan gøre det bedre – både når vi snakker støjdæmpning og at undgå lugtgener. Det burde ikke være nødvendigt at vande kartoffelvand ud på de marker, som støder op til vores huse.

Jeg synes, der hviler et stort ansvar på fabrikken til at få gjort forholdene bedre. Fabrikken er kæmpestor og bliver kun større med tiden. Jeg har som nabo ikke brug for ord og hensigter – jeg har brug for handling!