Fredagshjørnet i Karup

Menighedsrådet skaber gode rammer for det kirkelige liv. I Karup står de sammen med præsten bag de månedlige foredrag

23. oktober 2019, 14:21
1 af 2 Benny Nissen Raun og Anders Laursen, næstformand og formand for Karup Menighedsråd samt Thorvald Jensen, der arrangerer Fredagshjørnet, glæder sig over et aktivt sogn med en stor kreds af frivillige. Foto: Pia B. Jakobsen
2 af 2 Karup Sognegård danner blandt andet ramme om foredragene til Fredagshjørnet. Foto: Pia B. Jakobsen

Visit Menighedsrådet i Karup arbejder alsidigt. Det handler om alt fra økonomi, de store linjer på kirkegården og at være tovholder på praktiske opgaver i forbindelse med kirkelige handlinger. Og så er der fredagshjørnet, hvor alle inviteres til foredrag på Sognegården den sidste fredag i måneden

Fra forrige århundrede

Fredagshjørnet blev oprindelig startet op af sognepræst Preben Holm tilbage i firserne. Den gang hed det »Pensionist eftermiddage«. Preben Holm var en god fortæller og samlede ofte folk omkring sine livsanekdoter. Efterhånden blev disse eftermiddage sat mere og mere i system, og da Preben døde i 2003 efterlod han også på den front et tomrum i lokalsamfundet.

Thorvald Jensen sad dengang i spidsen for Karup Menighedsråd. Han oplevede, at det var nødvendigt, at menighedsrådet overtog projektet og sørgede for i samarbejde med den konstituerede præst, at der var regelmæssige foredrag på Sognegården. Det var dog først, da Lotte Boas startede, at der blev afsat tid og penge til projektet, og det på den måde blev sat mere på skinner.

Fredagshjørneudvalget

I dag er Thorvald en del af det udvalg, der planlægger fredagshjørnet, som foredrags dagene nu kaldes. Udvalget arbejder flittigt, og allerede nu er forårsprogrammet på plads. Når de kommende oplægsholdere har forfattet et lille resumé af eftermiddagens indhold, bliver programmet trykt og kan findes både på Sognegården og i Karup Kirke. Desuden kan man på kirkesiderne i Ugeavisen Karup også læse om de enkelte foredrag. Har du i øvrigt ideer til kommende foredragsholdere, hører Thorvald gerne fra dig.

Lune historier

Foredragene har altid spændt vidt. Mange har man kunnet kalde vitaminer for sjælen. Næstformanden i Menighedsrådet, Benny Nissen Raun, mindes en masse gode foredrag igennem tiden. Sammen med sin kone prioriterer han eftermiddagene højt, selvom han er en travl pensionist med mange jern i ilden:

- Vi har hørt så mange inspirerende og tankevækkende foredrag, fortæller han. Det er altid en positiv og god oplevelse at være med.

Næste foredragsholder er Ole Tang, som fredag den 25. oktober vil fortælle lune historier opsamlet i Vestjylland. Udgangspunktet for Ole Tangs foredragsvirksomhed er, at deltagerne skal være i bedre humør, når foredraget slutter, end da det begyndte. Det er som altid gratis at deltage.

- De fleste af os har betalt gennem kirkeskatten, kommenterer Benny Nissen Raun med et glimt i øjet.

Det er kun, når der er fællesspisning eller udflugter, at deltagerne må have penge op af lommen, og det sjældent til det fulde beløb.

Kirken bidrager gerne til at styrke fællesskabet. Det er det, det hele handler om.