Havørredens Hus i proces

20. oktober 2019, 08:30
Der er grøde i udviklingen af lystfiskerturisme langs Karup Å. Foto: Pia B. Jakobsen

Natur Herning Kommune har i anlægsbudgettet for 2023 afsat midler til etableringen af Havørredens Hus. Huset skal anlægges i Haderup og tænkes som samlingspunkt for alle, der ønsker at opleve Karup Å og naturen rundt om åen, eksempelvis lystfiskerforeninger, institutioner, skoler og andre, der ønsker læring i og om naturen. Der er i anlægsbudgettet for 2023 blevet afsat tre millioner til etablering af huset samt 250.000 kroner til drift af huset. Samtidig har Herning Kommune valgt at gøre egnsudviklingsprojektet Riverfisher permanent med kroner 250.000 hver år fremadrettet.

Tom Sørensen, formand for Karup Å Sammenslutningen, kommenterer på foreningens facebook side, at Karup Å Sammenslutningen er utroligt glade for Herning Kommunes klare udmelding. De glæder sig over, at Herning Kommune vil det rekreative og prioriterer naturen og hermed også Karup Å.

- Samlet er det en kæmpe håndsrækning, som Herning Kommune har givet hele egnen. Med mulighed for at kunne iværksætte projektet tidligere end 2023, er vi allerede trådt i arbejdstøjet og ser frem til at få sat gang i realisering af projektet, skriver Tom Sørensen.