Velbesøgt borgermøde

Godt 40 borgere var mødt op, da Karup-Kølvrå Byforum inviterede til borgermøde

17. oktober 2019, 08:57
Der var gang i snakken, da Karup-Kølvrå Byforum inviterede til borgermøde. Foto: Michael Højbjerg

Karup-kølvrå På dagsordenen var dels en statusopdatering både lokalt og kommunalt, og dels blev alle fremmødte sat i arbejde med at liste aktiviteter, som man gerne vil have igangsat.

Status

Siden dannelsen af Karup-Kølvrå Byforum her i foråret har et udvalg arbejdet på at lave et informationssystem, så alle områdets begivenheder slås op på samme portal, og man derved undgår overlap. De første skærme er nu i vinduerne på henholdsvis Kølvrå Kultur- og Klubhus samt i Karup Kultur- og Forsamlingshus. Et par steder mere er på vej. Bypedellerne har været i fuld sving hele sommeren til glæde og gavn for alle. Karup-Kølvrå Byforum deltager i et fælles turistprojekt under Viborg Landsbysammenslutning og har oplistet områdets turist potentialer. Herudover blev Handelsforeningens og de to Borgerforeningers aktiviteter gjort op.

Hanne Toksvig fra Viborg kommune fortalte om de borgerdrevne byplaner, som er lavet i en del andre byer, og som også vil komme til Karup/Kølvrå. Her mener hun, at det være naturligt, at Byforummet vil repræsentere byerne.

Gruppearbejde

Afslutningsvis blev der lavet gruppearbejder ved bordene. Det kom blandt andet frem, at man ønsker en koordinering mellem de to borgerforeninger, så man ikke overlapper hinanden. Desuden ønskedes det, at man sikrer en god velkomst til nye tilflyttere med blandt andet et velkomstbrev og information om byernes foreninger.

Blandt diskussionsemnerne var spørgsmålet om, hvordan man involverer de yngre kræfter, så de har lyst til at være aktive i foreningerne. Desuden var der fokus på mødesteder for yngre mennesker, også de lidt udsatte. Her kan man for eksempel bruge Kølvrå Svømmebad om sommeren, men hvilke tilbud er der om vinteren?

Michael Højbjerg, sekretær i Karup-Kølvrå Byforum, slutter sin beretning fra aftenen med at forsikre om, at alle sedler vil blive noteret og behandlet af bestyrelsen. Michael lover, at der løbende vil komme information via Byforummets hjemmeside www.kkbf.dk. Herudfra vil der blive lavet aktiviteter sammen med relevante foreninger. Bestyrelsen vil også følge op på arbejdet med de kommende byudviklingsplaner sammen med Viborg kommune.