Kommunen tager ansvar for grøn omstilling

Med et nyt katalog over indsatser for grøn omstilling i Viborg Kommune lægger byrådet op til dialog og samarbejde om fremtidens klimapolitiske handlinger

30. september 2019, 15:02
Foto: Viborg Kommune

Viborg Kommune ønsker at forstærke kommunens indsats for at imødegå menneskeskabte klimaforandringer.

Med et nyt katalog over indsatser for grøn omstilling kan Viborg Kommune komme videre med de grønne tiltag og fortsætte de mange gode indsatser, der allerede er i gang. Det fremgår af en pressemeddelelse fra kommunen.

Kataloget beskriver kommunens handlemuligheder, som kan være med til at realisere politiske målsætninger for en grøn omstilling inden for fokusområderne: Transport og mobilitet, energiproduktion, bygninger, natur, indkøb og udbud samt affald.

Skal ske i fællesskab

Kommunens mål kan kun lade sig gøre i kraft af en positiv og aktiv deltagelse fra kommunens borgere, virksomheder, varmeværker, organisationer og andre lokale parter.

Kommunen kan inden for egen organisation og ressourcer selv nå et stykke ad vejen, men de overordnede mål kan kun nås i fællesskab.

For at inspirere borgere og virksomheder til mere bæredygtigt forbrug og produktion er det vigtigt, at kommunen også forpligter sig til selv at gøre en aktiv indsats. Det kræver først og fremmest, at man arbejder for at blive en grøn kommune med en sammenhængende politik i forhold til energi-, klima- og miljøområdet.

- Den globale opvarmning skal tages alvorligt på alle politiske niveauer. Vi bærer et lokalt ansvar, og der er brug for handling i Viborg Kommune. Vi skal have reduceret CO2-udslippet og bruge mere vedvarende energi, siger borgmester Ulrik Wilbek.

Børn og unge inddrages

Det seneste år har Klima- og Miljøudvalget arbejdet systematisk med at afdække mulige indsatser for miljømæssig bæredygtighed, hvilket har resulteret i det nye katalog over indsatser inden for grøn omstilling.

Det har både fokus på kommunens egne handlemuligheder og mulighederne for samarbejde med eksterne parter.

- Kataloget giver os overblik og fokus og er et godt udgangspunkt for vores videre arbejde med at sikre en god jordklode for fremtidige generationer. Det gør indtryk på mig, når børn og unge er optaget af bæredygtighed og engagerer sig i kampen mod klimaforandringer. Derfor vil vi gerne inddrage børn og unge i vores kommende indsatser, siger Stine Damborg Hust, formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune.