Psykologisk smertebehandling

Kom til foredrag om psykologisk smertebehandling på Viborg Regionshospital

20. september 2019, 15:08
Sophie Lykkegaard Ravn holder foredrag om psykologisk smertebehandling. Foto: Pressefoto

Foredrag Tirsdag den 24. september kan du blive klogere på, hvordan forskellige psykologiske faktorer kan spille en negativ rolle, når man lider af vedvarende smerter. Og du kan høre om, hvordan psykologisk smertebehandling for nogen kan være en hjælp.

Psykologisk smertebehandling dækker over mange ting og kan eksempelvis inkludere mindfulness, at lære at leve sit liv efter sine værdier og at blive udfordret på nogle af de negative tanker, som man kan opleve. Foredraget bliver holdt af psykolog og ph.d. Sophie Lykkegaard Ravn, der er ansat på Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter.

Nogle af dem, der lider af vedvarende smerter efter ulykker eller sygdom, kæmper også med mere psykologiske følgevirkninger. Dette kan eksempelvis være det, man kalder posttraumatisk stress eller symptomer på PTSD. Foredraget vil derfor også handle om, hvad man ved om sammenhængen mellem smerter og traumer såvel som posttraumatisk stress.

Sophie Lykkegaard Ravn fik i juni måned juni tildelt forskningsprisen ”SDU PhD Award” for sin forskning i whiplash. Prisen bliver en gang årligt tildelt en kandidat fra hvert fakultet på Syddansk Universitet af Akademisk Råd, og den gives til den helt særlige forskningsidé. Sophie fik prisen for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Foredraget finder sted på Regionshospitalet i Viborg, Heibergs Allé 4 i lokale 22.

Arrangementet henvender sig til alle med sygdom og handicap inde på livet samt naturligvis deres pårørende.

Alle er velkomne ved tilmelding på https://www.ulykkespatient.dk/smerte-behandling.

Det er UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen kreds Midt Thy Mors, der står bag arrangementet.