Ingen skal dø alene

Røde Kors fortæller om vågekonens rolle onsdag den 18. september i Karup Kultur- og Forsamlingshus

15. september 2019, 08:19
1 af 2 Hvert år dør tusindvis af mennesker uden at have nogen ved sin side. Du kan give ro og tryghed til en ensom døende ved at lytte og være nærværende. Hør mere om Røde Kors og vågekoner i Karup 18. september. Foto: Arkivfoto
2 af 2

Karup Hvis det står til Røde Kors i Karup, så må ingen i gamle Karup kommune dø uden medmenneskeligt nærvær i de sidste timer af livet, hvis det ikke ønskes.

En vågekone er betegnelsen for en person, der holder vagt ved en døende. En vågekones mest fornemme opgave er at give den døende en tryg afslutning på livet. Det er en givende, men også krævende opgave at mestre medmenneskelighed i den situation. Røde Kors Karup vil gerne etablere et korps af frivillige vågekoner m/k.

- Vi har allerede en håndfuld frivillige, som har vist interesse for opgaven som frivillig våger/pårørendestøtte, men vi håber, at mange flere har lyst til at høre mere om den vigtige frivillige indsats for vore medmennesker i deres sidste tid, siger Hanne Mette Thagaard, formand for Røde Kors i Karup.

Netop derfor har Røde Kors i Karup arrangeret et informationsmøde, hvor der vil være en grundig introduktion til vågekonens rolle, opgaver og kompetencer samt indsigt i samarbejdet med de professionelle, tavshedspligt og supervision. Altsammen er vigtig viden, når man som frivillig skal hjælpe døende i deres sidste tid. Efterfølgende vil vågerne blive tilbudt kurser. På mødet kommer deltagerne også til at høre om en erfaren vågers oplevelser.

- Vi vil rigtig gerne kunne trække på yngre mennesker, midt i livet mennesker og ældre mennesker af begge køn, som har lyst til at bidrage til, at vi viser vores medmennesker medmenneskelighed, forklarer Hanne Mette Thagaard og understreger, at selvom en våger skal være rimelig robust, bliver man ikke smidt ud i situationer, som man ikke kan overskue. Der vil altid være mulighed for at sige til og fra. Der vil være forud for opgaven være en grundig information om den aktuelle situation, og om fysiske såvel som psykiske forhold. Vagterne vil normalvis blive af tre til fire timers varighed.

Pårørende støtte

Røde Kors Karup vil på dagen benytte lejligheden til at skabe lokal opmærksomhed omkring behovet for pårørende støtte. Røde Kors ønsker gennem dialog og samarbejde mellem professionelle og frivillige at stille spørgsmålet: ”Kan der være områder, der ikke er dækket ind af eksisterende tilbud? Og hvis ja, hvad kan vi så gøre for dem?”

Alle er velkomne.