Satellitbaseret kontrol starter nu

Satellitbilleder bliver nu taget i brug i Landbrugs-styrelsens kontrol. Det er første skridt mod mindre papirarbejde for landmanden og færre fysiske kontrolbesøg på de danske marker

11. september 2019, 08:25
Landbrugsstyrelsen vil lade den satellitbaserede kontrol bygge på en trafiklys model, hvor markerne vil være grønne, gule eller røde. Foto: Arkivfoto

Landbrug Fra 2. september 2019 tager Landbrugsstyrelsen for første gang satellitbilleder i brug i kontrollen, så landmanden med et enkelt blik på et kort kan se, om han overholder betingelserne for at få landbrugsstøtte på sine marker.

Det er den lille model, der rulles ud til at begynde med, men i de kommende år vil satellitbaseret kontrol, også kaldet monitorering, komme til at spille en endnu større rolle.

På sigt skal satellitbillederne helt afløse de fysiske kontrolbesøg. Samtidig flytter Landbrugsstyrelsen fokus fra mindre forseelser til markante overtrædelser, og fremadrettet vil det omfattende papirarbejde, som landmændene i dag skal bruge tid på, når de søger om støtte, også kunne minimeres.

Samlet set er målet at gøre det lettere at være landmand.

- At vi nu kan gå luften med første udgave af den satellitbaserede kontrol, er en vigtig milepæl på vores rejse mod en mere fleksibel kontrolform, der kommer til at passe bedre ind i landmændenes hverdag. Landmændene får bedre mulighed for selv at holde øje med, om betingelserne for støtte er opfyldt, eller om der er noget, de skal rette op på. Alle de erfaringer, vi kommer til at høste i den kommende tid, vil være med til at skabe grundlaget for fremtidens kontrolform, siger Landbrugsstyrelsens direktør, Jette Petersen.

Den satellitbaserede kontrol bygger på en trafiklysmodel, hvor markerne vil fremstå enten grønne, gule eller røde på billederne, alt efter hvordan de bliver vurderet i kontrollen. Når den satellitbaserede kontrol åbner 2. september vil markerne i første omgang være grønne eller gule.

- Der er ingen grund til bekymring, hvis man som landmand får gule marker her i begyndelsen. Det betyder, at resultaterne af satellitkontrollen endnu ikke er klar for dine marker. Hvis du ved, at du overholder kravene, kan du være rolig, og du behøver ikke at foretage dig mere, siger Jette Petersen. Grønne, gule og røde marker

Grøn mark betyder, at Landbrugsstyrelsen har vurderet, at betingelserne for at få landbrugsstøtte er overholdt.

Gul mark betyder, at Landbrugsstyrelsen endnu ikke har kunnet konstatere, om betingelserne for at få landbrugsstøtte er overholdt. Betingelserne skal være opfyldt senest 25. september.

Rød mark betyder, at betingelserne for at få landbrugsstøtte med overvejende sandsynlighed ikke er opfyldt, og i så fald vil satellitbillederne blive fulgt op af et fysisk kontrolbesøg i de første år, hvor den satellitbaserede kontrol stadig er ny. Fra 15. oktober vil røde marker kunne ses på kortene.