Nye byggegrunde på vej til Frederiks

Har du været irriteret over vejarbejdet på Solvænget her i juli, kan du måske glæde dig over, at det skyldes, der kommer flere nye borgere til Frederiks

12. august 2019, 09:44
Nu er kloakrørerne ført under Solvænget og over til østsiden, hvor der skal udstykkes nye parcelhus grunde. Foto: Pia B. Jakobsen

Frederiks Efter at have været dalende fra 2009 og frem til 2015, forventer Viborg Kommune ifølge befolkningsprognosen fra 2019-34 en årlig befolkningstilvækst i Frederiks de næste mange år frem. Derfor er man ny begyndt at forberede nye byggegrunde, for de nye Frederiks borgere skal selvfølgelig have mulighed for at finde en god bolig. Ifølge Arne Christensen, alhedeborger.dk blev arbejdet indledt den fjerde juli, hvor man ved Solvænget 162 måtte lave en midlertidig kørevej gennem grunden, men man førte kloakken fra Solvænget og over til det nye område på østsiden af vejen

Allerede i handleplanen for kommunal byggemodning 2017-20 blev der medtaget udstykning af 11 nye matrikler til boliger på området ved Solvænget. Ved revision af handleplanen i november 2017 blev udstykningen udsat til 2019 men nu for 14 grunde. I efteråret 2018 er handleplanen igen revideret, og på teknisk udvalgs møde den 28. november indstilles til byrådets godkendelse, at byggemodning med en beløbsramme på 4.2 mio. kr. iværksættes i 2019 som følger: Under lokalplan 328 byggemodnes en storparcel med plads til cirka 14 boligenheder i tæt/lav bebyggelse samt 14 grunde til parcelhuse i åben/lav bebyggelse.

Ifølge alhedeborger.dk planlægges der yderligere otte grunde i 2021 samt ti grunde i 2022. sidstnævnte i et endnu ikke lokalplanlagt område.