Midtjyske installatører satser på lærlinge og fællesskab

El- og vvs-installations-virksomhederne i Region Midtjylland er klar til at lukke dørene op for endnu flere lærlinge for at skaffe den nødvendige arbejdskraft. Samtidig skal effektiv medarbej

06. august 2019, 13:23
Flere virksomheder søger el og VVS lærlinge. Foto: Arkivfoto

Uddannelse Væksten i den midtjyske installationsbranche de senere år har øget behovet for kvalificeret arbejdskraft. Men i takt med fremgangen er det blevet stadigt sværere for el- og vvs-installationsvirksomhederne i regionen at skaffe de nødvendige medarbejdere. Ifølge en ny arbejdskraftundersøgelse fra brancheorganisationen TEKNIQ Arbejdsgiverne har branchen dog løsningerne klar.

Hele 59 procent af virksomhederne i regionen er således klar til at ansætte flere lærlinge for at sikre arbejdsstyrken og følge med efterspørgslen.

- De midtjyske installatører har de senere år gang på gang vist, at de er klar til at tage rekordmange lærlinge. Den tendens ser ud til at fortsætte, siger Martin Rosborg, formand i TEKNIQ-råd Midtjylland, der repræsenterer regionens el- og vvs-installationsvirksomheder, og han uddyber:

- Lærlingene kan byde ind med opdateret viden og kompetencer, som installatørerne har brug for. Skal det fortsætte, er der dog brug for, at vi formår at tiltrække endnu flere dygtige unge til erhvervsskolerne her i regionen, forklarer Martin Rosborg.

Undersøgelsen viser også, at der er et stort behov for at holde på de medarbejdere, som de midtjyske virksomheder allerede har. For at gøre det er det ifølge arbejdskraftundersøgelsen andre ting end lønnen, der vejer tungest. 70 procent af virksomhederne vurderer således, at gode kolleger og godt fællesskab er vigtigt for at fastholde de ansatte i virksomheden, mens lønnen kommer på fjerdepladsen med 62 procent.

- Det stiller store krav til ledelsen i virksomhederne, der skal sørge for at opbygge en fælles virksomhedsidentitet, der binder medarbejderne sammen. Installationsbranchen er i rivende udvikling, både når det gælder de opgaver, den løser, og den måde, virksomhederne bliver ledet på, slutter Martin Rosborg.