Lions Karup til generalforsamling i Milano

Benny Nissen Raun har i sommer været til generalforsamling med 20.000 Lions Club medlemmer fra hele verden. Her følger hans spændende beretning:

31. juli 2019, 11:37
1 af 2 Deltagerne på Lions Club generalforsamlingen kom fra 206 forskellige lande. Her et glimt af Dannebrog blandt de mange flag fra den farverige flagparade. Foto: Privatfoto
2 af 2 Benny Nissen Raun, Lions Karup, har været til den årlige internationale Lions generalforsamling, som i år blev afholdt i Milano. Foto: Privatfoto

Lions Forskellen fra Lions Karups generalforsamling i marts på Hotel Karup og Lions verdensgeneralforsamling, som netop har været afholdt juli i Milano i Italien, er slående. I Karup klares det hele på en enkelt aften. I Milano varer det 5 dage, mens temperaturen er oppe på 37 graders varme i skyggen.

Lions fra hele verden og fra Karup

Når Lions Internationale organisation kalder til den årlige generalforsamling, kommer der Lions deltagere fra de fleste af de 206 lande, hvor Lions har klubber og udfører frivilligt humanitært arbejde. I år afholdtes forsamlingen (kaldet Convention) i Milano, hvor der var mødt cirka 20.000 Lions medlemmer op fra hele verden. Lions Karup har i år deltaget med Benny Nissen Raun og fru Karin i Lions Convention sammen med 38 andre deltagere fra klubber rundt omkring i Danmark.

Arbejde, fest og farver

Selve generalforsamlingen afvikles over 3 dage i Milanos kæmpestore kongrescenter kaldet MiCo. De øvrige dage er der blandt andet udstillinger med spændende boder, møder, kurser og præsentationer og valg af nye internationale tillidsposter. Et af højdepunkterne er den farverige parade på en 1-2 kilometer gåtur gennem byen, hvor godt 12.000 deltagere stiller med udklædte hold, dans, sang og musik. De danske Lions gennemfører paraden sammen med Lions fra de øvrige nordiske lande - i ens paradetøj og med fanebærere, der marcherer gennem byen med fem store flag for hvert af de otte nordiske lande: Island, Færøerne, Grønland, Danmark, Norge, Sverige, Ålandsøerne og Finland. Mange er i folkedragter, og det er et festligt skue at opleve for eksempel udklædte kinesiske drager, sambadans fra Sydamerika, afrikanske trommer, hornorkestre og akrobatik udført af Lions fra alle fem kontinenter.

Hvem finansierer?

Lions hovedformål er at indsamle midler - som for eksempel ved Karup Å-marked og julelotteri - og efterfølgende donere hele overskuddet til hjælp lokalt, nationalt og globalt. Ikke én krone af de indsamlede midler må bruges til administration, rejser eller møder.

Deltagelse i verdensgeneralforsamling i Milano er - ligesom i alle andre møder - betalt, dels af den enkelte Lion selv, dels af medlemskontingenterne. Men det er en kæmpeoplevelse at høre om, hvor der hjælpes og støttes, og ikke mindst at møde Lions fra hele verden og knytte nye venskaber på tværs af landegrænser, religion og politiske anskuelser.

Skandinaviske tillidsposter

I år var et helt særligt år, idet Lionsorganisationen gennem mere end sine 100 års eksistens har haft den første kvindelige verdensformand, nemlig Guðrún Yngvadóttir fra Island. Disse tillidsposter er normalt altid for ét år af gangen, og Guðrún blev således afløst af nyvalgte, sydkoreanske Dr. Jung-Yul Choi.

Danmark var i år i den helt særlige situation, at en dansker var på valg til Lions Internationale bestyrelse. Således kunne en stolt Bent Jespersen fra Lions Hellerup ønskes tillykke i denne fremtrædende post sammen med 16 andre nyvalgte fra hele verden til den 35 personers store bestyrelse.

Valgtilforordnet fra Karup

Udover oplevelserne havde Benny det privilegium at være udpeget som valgtilforordnet under de tre dages Lions valg i Milano. Det foregår stort set som et dansk kommunal- eller folketingsvalg. Der skal vælges ny verdensformand, viceformænd samt nye medlemmer til Lions Internationale bestyrelse. Der skal også stemmes om vedtægtsændringer til de internationale statutter. Ved registreringen opgives, hvilket af de 11 officielle Lions sprog ens egen stemmeseddel skal være på. Det summer af alverdens tungemål, men med smil og kropssprog lykkes det at få de mange tusinde stemmeberettigede igennem valglokalet.

Årets internationale Lions Pris

På Lions generalforsamlingens sidste dag overrækkes traditionen tro en pris til et helt særligt formål. I år gik prisen på USD 250.000 til Dr. Denis Mukwege fra Congo for hans bemærkelsesværdige indsat for beskyttelse og forbedring af tilværelse og værdighed for afrikanske kvinder, der har været udsat for sexuel vold og overgreb, specielt gennem de seneste 20 års konflikter og krig i Østcongo.

Denne pris og mange andre priser sammen med Lions donationer og støtte til mennesker i nød over hele verden kan kun gennemføres takket være alle jer som borgere, der støtter op om Lions arrangementer. Gennem de seneste 30 år alene i Lions Karup er der således indkommet godt tre millioner kroner, som hver en krone er givet ud igen. På landsplan samler og donerer Lions årligt 25-30 miollioner kroner. Det er der grund til at sige stor tak for.

Der er mange måder at bidrage med humanitær hjælp på. En af måderne er gennem Lions. Det er derfor med en vis stolthed, vi i Lions fremhæver vort motto« Vi hjælper«.