Kommer der bedre veje?

03. juli 2019, 09:14

læserbrev Rød bloks nye “regeringsaftale” indeholder bl.a. følgende ordlyd: “En ny regering vil forhandle en aftale om infrastruktur, så klima- og miljøhensyn i langt højere grad indgår. Det kræver blandt andet investeringer i den kollektive transport og cyklisme.”

Kommentar: Vi står i en situation, hvor der efter mange års tyngde på investeringer i jernbanen, og dyre letbaner er påtrængende behov for massive investeringer i bedre veje landet over. Denne aftaletekst lader forstå, at partierne bag den nye røde regering ikke fokuserer synderligt på bedre veje. Tværtimod. Men det finder vi ud af i de kommende måneder. Herunder om det røde flertal vil droppe de blå partiers konkrete aftale fra marts om at bygge Hærvejsmotorvejen og opgradere Rute 26 mellem Viborg og Aarhus?

Fremtidens grønne biler, busser og lastbiler har brug for sikre og fremkommelige veje. Det samme har virksomhederne og deres pendlede medarbejdere landet over. Bemærk i øvrigt, at busser i høj grad også er kollektiv transport. Og de kører på veje.

Venstre er klar til konstruktive forhandlinger om investeringer i infrastrukturen. Men vi glemmer ikke vejene. Vi har en balanceret tilgang med fokus på fremkommelighed og fremtidens grønne transport i et sammenhængende Danmark i bedre balance.