Vil du bane vejen for Kalk Kaminoen?

Initiativgruppen bag ny vandre- og cykelsti fra Stoholm til Skelhøje og videre ud på Hærvejen er klar til at stifte foreningen ”Kalk Kaminoens Venner”

11. juni 2019, 15:41
Kalk Kaminoen vil føre vandrefolket fra Mønsted Kalgruber, over Kongenshus Hede til Skelhøje og Hærvejen. Tirsdag den 18. afholdes generalforsamling. Foto: Pia B. Jakobsen

Kalkamino Arbejdet for at etablere en cirka 25 km lang vandre- og cykelsti fra Stoholm til Skelhøje kommer formentlig en del skridt nærmere, når der tirsdag den 18. juni er stiftende generalforsamling i ”Kalk Kaminoens Venner” i Østfjendshallen i Mønsted.

Navnet på stien, der skal strække sig gennem Fjends og videre til Grønhøj og Skelhøje, har fået navnet ”Kalk Kaminoen”, inspireret af den verdensberømte, nordspanske Camino.

En række lokale personer og turistvirksomheder har de seneste måneder arbejdet på at lægge linjeføringen for en cirka 25 km lang vandre- og cykelsti fra Stoholm til Skelhøje, hvor den efter planen skal kobles på Hærvejen. Man har også undervejs haft den første kontakt med nogle af de berørte lodsejere.

Stien vil føre vandrefolket gennem smukke naturområder og blandt andet passere forbi kalkgruberne i Mønsted og Daugbjerg, hvorfra turen går videre gennem Kongenshus Mindepark og over Grønhøj til Skelhøje Købmandsgård. Herfra er der tilslutning til Hærvejen. Derudover arbejdes der på at lave sløjfer tilbage til Stoholm samt alternative ruteforløb over Mønsted og gennem dele af Forsvarets øvelsesterræn ved Rosborg Sø.

De berørte borgerforeninger og lokalråd har også været med i planlægningen, og nu er det blevet tid at danne en egentlig forening, så man kan komme skridtet videre og blandt andet søge om flere fondsmidler. Viborg Kommune har foreløbig bevilget 50.000 kroner til et forprojekt, mens Mogens Knudsen fra konsulentfirmaet Nærdemokati.dk indtil nu har været projektudvikler på Kalk-kaminoen i tæt samarbejde med initiativgruppen.

- Vi har en række personer fra lokalområdet, som allerede på forhånd har givet tilsagn om at gå ind i bestyrelsen, men alle er velkomne til at deltage i generalforsamlingen og til at stille op til bestyrelsesvalget, understreger Mogens Knudsen forud for den stiftende generalforsamling.

Den stiftende generalforsamling finder sted om aftenen tirsdag den 18. juni i Østfjendshallens Cafeteria i Mønsted.