Gærdesmutten - Danmarks næstmindste fugl

11. juni 2019, 08:03
Gærdesmutten er konstant i gang, så det kan være en udfordring at få den foreviget. Foto: Jens Peter Kragh

NATUR Gærdesmutten er en lille kæk fugl med en stor stemme. I Danmark er det kun fuglekongen, der er mindre. Gærdesmutten vejer omkring ti gram og kendes på den rustbrune farve, den op ad strittende hale samt de vævre bevægelser, når den færdes på jorden og søger efter insekter og edderkopper mellem grene og blade. Her kan den nemt forveksles med en mus.

Den lille fugl har efter størrelsen en meget kraftig sang bestående af triller og fløjtetoner. Sangen kan høres året rundt, fordi gærdesmutten om vinteren også forsvarer sit fødeterritorium med sang. Den har et snerrende kald, når den skælder ud og advarer om sin tilstedeværelse.

Gærdesmutten er en almindelig ynglefugl i Danmark og udbredt over hele landet. Den holder til og yngler i både løv- og nåleskove, samt i tæt, fugtig vegetation ved vandløb og søer, i haver og parker. Den er mange steder langs Åresvad Å, hvor den smutter rundt, og man kan høre dens sang. Den lægger seks til otte æg, som udruges på 14 - 16 dage. Derefter er ungerne i reden i 15-18 dage.

Gærdesmutten kan opfostre to kuld på en sæson. Den kugleformede rede bygges af mos, visne blade, græs og grene. Den fores ofte med fjer. Det er hunnen, der udvælger hannen alt efter hvor fine reder, han har bygget. Hannen bygger flere reder, så den kan derfor også have flere hunner. De reder, der ikke flytter hunner ind i, bruger hannen selv til overnatning. Selvom han har flere kuld på en gang, hjælper han med at fodre alle ungerne.

Om vinteren bruges udvalgte reder til fælles overnatning. Den lille fugl har svært ved at holde varmen alene. Det går bedre, når de overnatter flere sammen. Hårde vintre kan mere end halvere bestanden.