Genbrugsbobler til pap

Gamle ”bobler” genbruges til indsamling af pap i forsøgsordning i Kølvrå

02. juni 2019, 15:35
Revas har iværksat en forsøgsordning til indsamling af pap. Papboblerne står nu blandt andet på Torvet i Kølvrå. Foto: Revas

Revas Viborg Kommune og Revas har siden årsskiftet 2018/-19 fjernet mange af de velkendte miljøstationer (bobler) til papir, glas, metal og hård plast fra gadebilledet. Inden årets udgang forventes boblerne at være fortid i Viborg Kommune – i hvert fald i deres hidtidige funktion. Det skyldes, at de stort set ikke benyttes længere, efter at den nye affaldssortering og -indsamling er blevet indført hjemme ved de enkelte husstande.

Samtidig har Revas oplevet efterspørgsel på at etablere en indsamlingsordning for pap til genanvendelse, som ellers skal afleveres på en af genbrugsstationerne.

Derfor har Revas iværksat en midlertidig forsøgsordning med indsamling af pap ved at genbruge nogle af boblerne til papindsamling, dog i ny beklædning. Boblerne er nemlig blevet dekoreret med det nye nationale ikon for ”pap til genanvendelse”, som fremover forventes at blive anvendt i hele landet.

Boblerne har beholdt det smalle aflange indkast, som kendes fra papirordningen. Det er derfor nødvendigt at trykke papkasser flade, eller evt. skille dem ad, inden de lægges i boblen.

De nye pap-bobler står i forsøgsperioden blandt andet i Kølvrå, hvor der har været interesse i at fastholde miljøstationen.

Forsøgsordningen startede den 15. maj 2019 og forventes at vare ca. et halvt år.

Forsøgsordningen med papindsamling er iværksat for at undersøge muligheder og udfordringer for indsamling af pap. Med forsøgsordningen ønsker Revas at kortlægge konkrete tal og mængder samt afprøve praktik og økonomi, så der kan foretages en faglig vurdering af potentialet for indsamling af pap i større skala.