Flere P-pladser til Rema 1000

25. maj 2019, 09:19
For at kunne udvide parkeringspladsen med cirka 40 p-pladser vil Rema 1000 opkøbe de med rødt indrammede matrikler. Foto: Viborg Kommune

Karup Teknisk Udvalg besluttede på seneste møde i starten af maj, at igangsætte planlægningen af en udvidelse af parkeringsarealet ved Rema 1000 i Karup.

I dag deler Rema 1000 de cirka 40 P-pladser med et pizzaria og med Karup Apotek. Hvis der bliver givet tilladdelse til en udvidelse vil det betyde en fordobling af P-pladser.

Området, hvor parkeringspladsen ønskes udvidet, er i Kommuneplan 2017 - 2029 udlagt til boligområde, men det er forvaltningens vurdering, at udvidelsen af parkeringspladsen ikke er lokalplanpligtigt, og der skal derfor ikke udarbejdes en ny lokalplan.

Forvaltningen forventer, at der bliver offentlig høring i efteråret 2019, således at der kan gives grønt lys til Rema 1000 sidst på året.