Asfalt på Alhedestien i 2019

09. maj 2019, 14:42
Teknisk udvalg har besluttet at give Alhedestien en bedre og bredere belægning. Projekteringsarbejdet forventes påbegyndt før sommerferien. Foto: Pia B. Jakobsen

Alhedesti Ifølge referat fra seneste møde i teknisk udvalg har man under forudsætning af godkendelse i økonomiudvalg og byråd, besluttet at igangsætte en istandsættelse af Alhedestien.

En repræsentant fra Teknik og Miljø i Viborg Kommune kan fortælle, at Trafik og Vej, så snart godkendelsen foreligger og inden sommerferien, vil gennemgå stien og træffe beslutning om, hvor på Alhedestien man vil påbegynde istandsættelsen. I øjeblikket er størstedelen af Alhedestien belagt med SF sten. De er svære at vedligeholde. Derfor er det planen, at man vil tage SF stenene op og lægge asfalt på stien, som man samtidig vil gøre lidt bredere. På strækningen mellem Skelhøje og Frederiks skal gadelyset desuden udskiftes med led lys.

Går alt vel, startes selve anlægsarbejdet efter sommerferien. Man kan i øjeblikket ikke udtale sig om, hvor langt pengene rækker.