Livsstil at være brandmand i Karup

Siden begyndelsen af 1970’erne har Karup Brandstation ligget på Materielvej i Karup. Her huserer 16 deltids brandmænd, som rykker ud til brande og færdselsulykker overalt i den gamle Karup ko

05. maj 2019, 08:59
1 af 2 Seje brandmænd i flotte uniformer. Fra venstre mod højre Dennis Rothmann, Morten Poulsen og Andreas Larsen. Foto: Pia B. Jakobsen
2 af 2 Hver mand har sin egen plads til tøj og personligt udstyr, og bukserne med støvler er lige til at hoppe i. Foto: Pia B. Jakobsen

Visit For et par år siden kneb det gevaldigt med at få bemandet brandstationen i Karup på grund af mangel på brandmænd. Problemet var det samme overalt i landet.

- I den periode måtte jeg ofte være på vagt i flere uger ad gangen, siger Morten Poulsen, som har været deltids brandmand i otte år.

Det kunne ikke blive ved med at gå, så i Karup startede brandmændene selv en hvervekampagne og der blev prikket til rigtig mange brandmandsemner blandt familie og omgangskreds. Kampagnen var en succes, så i dag er stationen fuldt bemandet.

Der gøres en stor indsats for at styrke fællesskabet og sammenholdet. Den første mandag i hver måned holdes der møde, hvor der som regel også er lidt godt til ganen. Derforuden holdes to store fester om året: sommerfesten hvor kærester/ koner er inviteret samt julefrokosten.

Livet som deltids brandmand

I Karup er alle deltids brandmænd. Det vil sige, at man aflønnes for at stå til rådighed når man er på vagt, og når man kaldes ud til brande og ulykker. I Karup fordeles vagterne således at en brandmand er på vagt hver anden uge i syv dage alle døgnets 24 timer. Den tredje uge deles alle brandmændene om. Et udrykningshold består af en holdleder og tre brandmænd, og med fem mand på vagt ad gangen er der indlagt elastik, så der stadig kan rykkes ud, selvom en af brandmændene ikke når frem.

Morten Poulsen, Andreas Larsen og Dennis Rothmann er helt enige om, at det fedeste ved at være deltidsbrandmand er foruden sammenholdet, at man hjælper nogen, at man virkelig gør en forskel. De er også fuldstændig enige om, at det sureste er vagterne, hvor man ikke kan bevæge sig uden for Karup. Man kan for eksempel ikke tage i Bilka eller til fest med vennerne en lørdag aften.

Brandmændene kombinerer et almindeligt job med hvervet som deltids brandmand. Det er meget forskelligt, hvordan det fungerer med hensyn til job. De fleste har indføjet i deres ansættelseskontrakt, at de har frihed til at styrte af sted, når brandalarmen lyder. Andre har en aftale med Midtjysk Brand og Redning, at de kun er på vagt på bestemte tidspunkter af døgnet. Det gælder, hvis arbejdspladsen ikke ligger i Karup, eller man er under uddannelse.

Der rykkes ud til cirka 30 brande om året. I 2017 var det kun 17 brande, mens det i 2018 var hele 40 brande.

Den frivillige enhed

En helt særlig gruppe af frivillige er med ved de større brande, som tager lang tid at slukke. For eksempel branden på Kongenshus Hede i sommeren 2018, som tog flere dage at få under kontrol. Her rykker den frivillige enhed ud med forplejning i form af mad og drikke. Eller henter ekstra materiel. Et særligt køretøj med køkkenfaciliteter står på Viborg Brandstation, altid klar til udrykning med den frivillige enhed.

Hvordan bliver man deltids brandmand?

Det vigtigste krav er, at man skal kunne nå hen på brandstationen i løbet af fem minutter fra alarmen lyder.

- Det er så også det sværeste krav at opfylde, mener alle brandmændene. Mange pendler frem og tilbage mellem job og bopæl, og man er meget stavnsbundet under vagterne.

Man skal bestå en lægeundersøgelse og tre uddannelser; Førstehjælpskursus, Grunduddannelse på 74 timer og Funktionsuddannelse til røgdykker som tager 148 timer.

Overvejer du at blive deltidsbrandmand, så kan du få flere oplysninger og ansøge på Midtjysk Brand og Rednings hjemmeside. Begge køn kan ansøge.