Succes med affaldsordning

Borgerne i Viborg Kommune er kommet godt i gang med at sortere deres affald, og det har fået mængden af husholdnings-affald, der kan genanvendes, til at stige

10. april 2019, 16:22
Borgerne i Viborg Kommune er gode til at sortere affald. Mængden af husholdningsaffald, der kan genanvendes er allerede steget med 10%. Foto: Pressefoto

Genanvendelse Nu giver den nye affaldsordning med husstandsindsamling af genanvendelige affaldstyper i Viborg Kommune effekt i form af mere genanvendelse. Opgørelser over Revas’ samlede affaldsmængder for 2018 viser, at genanvendelsesprocenten er steget fra ca. 34 % i 2017 til ca. 44 % i 2018. Det betyder, at mere affald som for eksempel plast kan genanvendes og bruges som råvarer til nye produkter, blandt andet ny plastemballage, bæreposer, fleecetrøjer og andet. Den markante stigning viser sig allerede i 2018-tallene, selv om affaldsordningen kun har eksisteret siden forsommeren 2018. Stine Damborg Hust, formand for Klima- og Miljøudvalget i Viborg Kommune, er godt tilfreds:

- Vi er godt på vej til at nå byrådets mål, som er en genanvendelsesprocent på 55 i 2025. Det er en udvikling, vi kan være stolte af. Det har været en omfattende proces at få den nye affaldsordning sat i værk, og den nye sortering af affaldet har medført ændringer i rigtig mange borgeres hverdag. Heldigvis har vi oplevet stor opbakning og interesse fra de allerfleste, og nu giver den fælles indsats pote i form af en væsentligt højere genanvendelsesprocent, siger Stine Damborg Hust.

Alle skal med

Den ny affaldsordning gælder for næsten alle husstande i Viborg Kommune. Kun den historiske bydel i Viborg er også fortsat uden ny affaldssortering, indtil der er fundet en løsning, der passer til områdets særlige udfordringer, og endelig er der en række boligselskaber, som endnu mangler at etablere indsamling af madaffald. Når alle kommer med i den nye affaldsordning, vil det også betyde en højere genanvendelsesprocent.

Mere genanvendelse

Fremover skal endnu mere husholdningsaffald kunne genanvendes. Ifølge EU’s direktiver skal 60 % af husholdningsaffaldet genanvendes i 2030 og 65 % i 2035. Disse mål forventes også at komme til at gælde i Danmark og dermed også i Viborg Kommune. Derfor har Viborg Kommune fortsat fokus på øget og korrekt sortering af affaldet ved husholdningerne.

- Det er vigtigt, at vi til stadighed udvikler området og kommer med yderligere tiltag i retning af øget genanvendelse, så vi kan være på forkant, siger Stine Damborg Hust.

Revas planlægger i forsommeren 2019 at gennemføre nye informationskampagner, herunder en ny udgave af magasinet »Skraldgodt«, som første gang blev uddelt til alle husstande, da de nye affaldsbeholdere blev uddelt. Magasinet »Skraldgodt 2« vil indeholde masser af ny inspiration og vejledning til sortering i hjemmet.

Desuden planlægger Revas nye sorteringskampagner. Kampagnerne vil blandt andet have fokus på bedre sortering på genbrugsstationerne, herunder nye affaldstyper til genanvendelse, og der bliver fokus på at opnå større renhed i de indsamlede affaldstyper. Med større renhed i de enkelte affaldstyper opnås en højere kvalitet i de »ressourcer«, som affaldet udgør. Dermed kan de sorterede affaldstyper genanvendes i endnu større grad i ny produktion med videre