Byforum Karup-Kølvrå er en realitet

25. marts 2019, 15:02
21 foreninger fra Karup-Kølvrå deltog i den stiftende generalforsamling for Byfoum Karup-Kølvrå. Foto: Privatfoto

Karup-Kølvrå Tanken om et forum for Karup-Kølvrå har ulmet et stykke tid. Viborg Kommunes Landdistriksudvalg har opfordret landsbyerne i Viborg Kommune til at være med til at påvirke egen udvikling. Der havde været et par offentlige møder i vinterens løb. Tanker og idéer er blevet udvekslet og en arbejdsgruppe nedsat. Den 12. marts kunne Karup-Kølvrå Byforum så afholde sin konstituerende generalforsamling.

Mødet var vel besøgt med deltagelse af repræsentanter for ikke mindre end 21 forskellige foreninger fra de to byer. Formanden for Karup Handelsforening, Dennis Lind Pedersen, bød deltagerne velkommen og glædede sig over den store interesse for dannelsen af det fælles Byforum.

Der var en livlig og positiv diskussion under mødet. De første vedtægter udarbejdet af arbejdsgruppen blev vedtaget efter nogle mindre ændringer og forklaringer.

Der blev valgt en fem personers bestyrelse bestående af Winnie Nielsen fra fodboldklubben KK07, Dennis Lind Pedersen fra Karup Handelsforening, Frank Larsen fra Karup Borger- og Erhvervsforening, Johnny F Andresen, der er Kølvrå repræsentant i Viborg Landsbysammenslutning og Michael Højbjerg fra Onsdagsklubben i Karup. Til suppleant valgtes Martin Ditlevsen fra Ældresagen.

Efter selve mødet mødtes den nye bestyrelse for konstituering. Winnie Nielsen blev formand, Frank Larsen næstformand, Johnny F Andresen kasserer, Michael Højbjerg sekretær og Dennis Lind Pedersen som menigt medlem.

Allerede under formøderne blev der startet et par arbejdsgrupper. En IT- og informationsgruppe skal videreudvikle og markedsføre bykalenderen på nettet, så byernes mange aktiviteter bliver synlige for alle. Desuden skal de videreudvikle et koncept med elektroniske informationsskærme på centrale steder i byerne med løbende frisk information om aktiviteter i byerne. En anden gruppe arbejder på at lave en bypedelordning.

Byforum Karup-Kølvrå lover, at der løbende vil komme nye spændende informationer fra gruppen.

- Jeg synes, det er fantastisk, at vi nu har fået oprettet et fælles byforum. Sammen står vi stærkere. Jeg er meget glad for, at så mange lokale foreninger har valgt at stå bag os. For mig handler det om, at vi skal gøre området mere attraktiv og skabe udvikling. Vi skal sætte Karup og Kølvrå på landkortet, så alle synes, det er et skønt sted at bo og leve, sluttede den nye formand, Winnie Nielsen.