En kritisabel sagsbehandling og en dårlig beslutning

14. marts 2019, 08:49
Salget af ældreboligerne er en dårlig beslutning, mener Arne Christensen, Frederiks. Foto: Jette Lynge Jensen

LÆserbrev De 18+6 ældreboliger på Parkalle i Frederiks blev opført af en forudseende Karup Kommune, som ville det bedste for deres ældre medborgere. Boligerne har derfor fra starten og til dato været kommunalt ejede.

Når både formand og næstformand i Ældre- og Aktivitetsudvalget på byrådsmødet 27. februar henviser til en aftale fra 2016, så må der i bedste fald være tale om en erindringsforskydning. Samtlige de 184 boliger, der var omfattet af aftalen fra 2016 er boliger, der IKKE er ejet af kommunen, og der var derfor alene tale om at ændre eller afgive kommunens anvisningsret, hvorved kommunen kunne undgå at betale tomgangsleje til ejerne, nemlig boligselskabet. Boligerne i Frederiks, som er ejet af Viborg Kommune, var overhovedet ikke en del af aftalen, og har forståeligt nok ikke været nævnt i den sammenhæng.

Det var derfor en beslutning helt ud af den blå luft, da Ældre- og Aktivitetsudvalget den 29. januar besluttede at nedlægge og sælge 18 ældreboliger i Frederiks. Når både formand og næstformand på byrådsmødet beklagede den manglende kommunikation, så er det helt på sin plads, men det er også en billig omgang, for beslutningen blev jo vedtaget, og så kan man jo altid komme og sige, at det skulle man måske også have gjort bedre. Det er ikke en ansvarlig måde at varetage sit tillidshverv.

Forslaget om ældreboligerne i Frederiks var derfor ikke drøftet eller på anden måde offentlig kendt, så kun ved at nærlæse udvalgenes dagsorden, blev personer i Frederiks opmærksom på, hvad der var ved at ske. Det er klart, at en sådan pludselig opstået beslutning, og ovenikøbet en beslutning, som virker helt udokumenteret og forkert, vil skabe berettiget harme. Og det har det gjort! Fra flere i Frederiks blev der gjort indsigelse og efterlyst en saglig og dokumenteret begrundelse. Det skulle man mene ville være et helt selvfølgeligt grundlag for en beslutning, men det var først efter disse indsigelser, at en supplerende redegørelse blev tilvejebragt, da Økonomi- og Erhvervsudvalget skulle behandle sagen den 20. februar

Når menigmand nu endelig, efter at det hele er klappet af og vedtaget (!) får lejlighed til at se de tal, som danner grundlag for forvaltningens og udvalgenes indstilling, så må man græmmes. Forvaltningens og udvalgenes eneste begrundelse var, at der skulle spares på udgift til tomgangsleje, og nu viser det sig selvfølgelig, at de indsigelser, som fra Frederiks blev fremsendt til økonomiudvalget, var helt relevante.

Da boligerne i Frederiks er ejet af kommunen, er der ikke tale om, at kommunen skal betale leje til et boligselskab, når boligen ikke er udlejet. Der er alene tale om, at kommunen får en mindre lejeindtægt, som vi vurderede, ville være minimal og ikke mere, end hvad kommunen med rimelighed skulle tåle, når man betænker lejernes alder og den naturlige hyppigere udskiftning. Det har vist sig at være helt korrekt:

Den manglende lejeindtægt fra de 18 boliger har været følgende: 0 kr. (2015) 2.710 kr. (2016) 8.216 kr. (2017) 172.786 kr. (2018). Altså, er det helt tydeligt, at så længe man er interesseret i at holde lejlighederne beboet, så er der et helt ubetydeligt lejetab, men da man har besluttet at boligerne skal sælges og savner en begrundelse for dette, så stiger lejetabet pludselig og uden påviselig årsag fra 0-1% til hele 13% i 2018! Man bemærker hensigten og bliver forstemt.

Det virker jo dertil helt tosset, at kommunen vil beholde de 6 boliger, som i 2015-18 har kostet 345.464 kr. i manglende leje (57.577 kr. pr lejlighed), mens man vil sælge de 18 boliger, som kun har kostet 183.711 kr. i samme periode (10.206 kr. pr lejlighed – og kun 3.642 pr. lejlighed i årene 2015-17). Hvis jeg ville kommunekassen det bedste, så havde jeg solgt de 6 og beholdt de 18, ja hvem havde ikke det?

At der ikke skulle være behov for ældreboliger i samme omfang som tidligere, passer naturligvis ikke, og det argument modsiger forvaltningen da også selv, når det anføres, at selv med Viborgs lave dækningsgrad på 4,5% (Herning 7,6, Holstebro 5,6, Skive 6,7), så vil antallet af ældre stige, så der om bare 12 år vil være behov for yderligere 214 ældreboliger!

Hvad i alverden er så meningen med at sælge nogle meget velfungerende ældreboliger, som giver kommunen en årlig lejeindtægt på 1.144.800 kr. (5.300 x 18) og dertil er godt vedligeholdte boliger, som for længst er betalt. For mig som skattebetaler lyder det som en rigtig dårlig forretning, ja nærmest uforsvarlig – når man måske ovenikøbet snart skal til at bygge nye.

Jeg kan godt forstå, at Boligselskabet Viborg godter sig over at overtage disse boliger, hvor overskuddet er sikret på forhånd – og ellers kan man jo hæve lejen, når nu kommunen alligevel skal betale boligsikring til lejerne.

Og hvad så med de ældre her i området, som bliver flere i de kommende år. Hvor skal de finde en passende ældrebolig i nærheden af familie, bekendtskabskreds og den egn, hvor de har haft deres virke og bo?

At man vil være det bekendt.