Omrokering i Onsdagscafeens bestyrelse

12. marts 2019, 15:31

Karup Onsdagscafeen er et bredt samarbejde mellem Ældre Sagen, Røde Kors Karup, Trivselspiloterne, Støtteforeningen for Karup Forsamlingshus samt Karup Borger- og Håndværkerforening.

Det er godt et halvt år siden, at Onsdagscafeen blev en realitet. Her var der stiftende generalforsamling, vedtægter blev godkendt, og der blev valgt en bestyrelse.

Hen over de første 7 måneder har Onsdagscafeen haft åbent stort set hver onsdag eftermiddag, og mange vælger at kigge ind og deltage. Der drikkes kaffe, spises kage, snakkes, synges en sang, og undertiden er der gang i kortspil, ludo, brætspil. De seneste par måneder er der også kommet gang i spillet Bowls, ligesom der ind imellem har været særlige arrangementer.

Ny bestyrelse

På generalforsamlingen den 28. februar blev følgende valgt til bestyrelsen:

Elin Madsen blev nyvalgt som formand. Hun erstatter Per Johansen, som ikke ønskede genvalg. Ingrid Larsen blev nyvalgt som næstformand i stedet for Elin Madsen. Alice Hyldahl blev genvalgt som kasserer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer er fortsat Martin Ditlevsen, Hanne Mette Thagaard, Frank Larsen, Elin Kronborg og Karin Præsteskov. Bent Ugelvig og Børge Johansen blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisor suppleant.